Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:
Click for Angisoq Forecast

Get a forecast for all
weather stations in Greenland

Presseklip november 2005

Eksplosiv stigning i drivhusgasser
Ny forskning baseret på undersøgelser af iskerner boret i Antarktis viser, at mængden af drivhusgasser i atmosfæren er det højeste i 650.000 år. Ifølge forsker Thomas Stocker fra Berns Universitet viser luftbobler i isen, at CO2-indholdet er 30% højere nu end på ethvert andet tidspunkt, mens metanindholdet er 130% højere. Da samtidig et andet forskningsprojekt viser, at vandstanden i havene stiger dobbelt så hurtigt som hidtil, kan resultaterne ses som et frontalt angreb på klimaskeptikere, der ikke tror på den menneskeskabte drivhuseffekt. (28. november, 2005)
Politiken
Ingen nye hvaltællinger i Uummannaq
I følge formanden for fisker- og fangerorganisationen i Niaqornat, Karl Kristian Kruse, er der mange hvaler i Uummannaq-fjorden for tiden. Fangerne må dog nøjes med at se på dem. Uummannaq Kommune har i år fået tildelt en kvote på 68 narhvaler og 8 hvidhvaler, men kvoten var opbrugt den 20. november. Grønlands Naturinstitut har dog ikke planer om at gentælle hvalerne foreløbig. Hvis der skal foretages tællinger i Uummannaq-området skal de planlægges i god tid, da flytællinger er en bekostelig affære. (28. november, 2005)
KNR
KNR
Grønlandske vælgere stemmer traditionelt
Økonomiprofessor og forsker i grønlandske forhold er overrasket over, at Siumut kunne bibeholde deres 10 mandater. Lise Lyck forklarer det med, at grønlænderne er meget traditionstro, når de afgiver deres stemmer. Og at vælgerne stemmer ud fra familiemønstre og bopæl. (28. november, 2005)
KNR
Udforskning af Polhavets undergrund haster
Kampen om Nordpolen går nu for alvor ind i sin afgørende fase. Efter at Danmark i 2004 ratificerede FNs Havretskonvention er der frem til 2014 til at fremskaffe og præsentere de nødvendig data for at dokumentere danske krav på havarealer uden for 200-sømilegrænsen blandt andet nord for Grønland. Det drejer sig specielt om at dokumentere de geologiske kriterier for sammen­hængen mellem Nordgrønland og Lomonosov-bjergryggen under Polhavet ved hjælp af bl.a. seismiske undersøgelser under meget vanskelige forhold i det isfyldte farvand. Ingeniørforeningen afholder i dag fra kl. 13 til 19 konference om den videnskabelige kamp om Polhavet. (18. november, 2005)
Ingeniørforeningen
Nordatlanten bliver mere salt
Forskere fra Grønland, Færøerne og Island har aldrig målt højere saltholdighed i Nordatlanten fremgår det af en nylig publiceret artikel i det videnskabelige tidsskrift Science. Det stigende saltindhold kan være et tegn på, at nye tendenser vinder frem i Atlanterhavets store strømsystemer. Bl.a. ser det ud til, at det er med udspring i Golfstrømmen, at der bringes mere varmt og saltholdigt vand mod nord og ind i det Arktiske Ocean. De nye resultater går imod de seneste års undersøgelser, der har vist ferskere vand i havene og derfor er blevet betegnet som indikation på den globale opvarmning. (15. november, 2005)
DMI
Ansøgninger til det Arktiske Samarbejdsprogram
Nordisk Ministerråd indkalder ansøgninger til det Arktiske Samarbejdsprogram. Fristen er 1. december. Programmet har en årlig beløbsramme på 0,9 millioner euro. Der vil i perioden 2006-08 særligt blive fokuseret på tre hovedområder: 1) Fremme de oprindelige folks levevilkår og økonomiske og kulturelle udviklingsmuligheder, bl.a. gennem opfølgning af Arktisk Råds Arctic Human Development Report, 2) Fremme forudsætningerne for nordisk forskning med særlig henblik på det Internationale Polarår 2007-2008 og 3) Fremme forudsætningerne for nordisk samarbejde vedr. klimaændringer i Arktis, herunder opfølgning af Arktisk Råds klimastudie Arctic Climate Impact Assessment, samt at fortsætte initiativer med sigte på at forhindre spredning af miljøgifte og tungmetaller i Arktis. (14. november, 2005)
Norden
Ren luft i Nuuk
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har offentliggjort en ny faglig rapport, der konkluderer, at atmosfæren i Nuuk generelt er meget ren. Der er dog sporet en vis lokal forurening samt menneskeskabt lang-transport af forurening fra kilder i Nordamerika. DMU anbefaler på baggrund af rapporten at flytte målestationen fra Nuuk til Station Nord i Nordøstgrønland. (8. november, 2005)
DMU
Sjælden kæmpefisk fundet i Aasiaat
Naturinstituttet har bekræftet, at en fisk fundet ved Aasiaat i sidste uge var af den meget sjældne art Glansfisk. Jørgen Nielsen fra Zoologisk Museum fortæller, at der kun én gang tidligere - for næsten 140 år siden - er blevet registreret Glansfisk i Grønlandsk farvand. Normalt lever fisken fra Island i nord til det sydlige Afrika og Australien i Syd. (3. november, 2005)
Grønlands Naturinstitut
Nye frimærker på gaden
Post Greenland har lanceret årets nye frimærker. I serien med spiselige planter er bl.a. udkommet kunstneren Ina Rosings mærker med Skotsk lostilk, rosenrod og fjeldsyre. Den legendariske polarforsker Robert E. Peary, som var den første der nåede i Nordpolen helt tilbage i 1909, har også fået sit eget frimærke i serien ”Ekspeditioner i Grønland”. Årets julefrimærke er prydet af kunstneren Miki Jacobsens tegning af glade børneansigter, som forventningsfuldt kigger på juletræets glans. (3. november, 2005)
KNR
Grønt lys for Galathea 3
Med tiltrædelsen af et aktstykke har Finansudvalget givet det endelige grønne lys for gennemførelsen af den verdensomspændende forskningsekspedition Galathea 3. Bl.a. skal inspektionsskibet Vædderen bygges om for 60 mio. kr. inden den skal transportere forskerne rundt til de forskellige destinationer på ruten. Aktstykket omfatter også godkendelse af samarbejdsaftaler med danske medier, som skal formidle ekspeditionens resultater til offentligheden. (1. november, 2005)
Galathea 3