Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:
Click for Angisoq Forecast

Get a forecast for all
weather stations in Greenland

Presseklip marts 2006

Afsmeltning øger havniveauet
Klimaet i Grønland for 130.000 år siden er brugt som udgangspunkt for at spå om kommende ændringer i havniveauet. Ved at bruge data fra den sidste mellemistid i Grønland, har amerikanske forskere beregnet fremtidens vandstand i Jordens oceaner. De forudser, at klimaet i Grønland om små 100 år vil være lige så varmt som for 130.000 år siden. Dengang steg havet med 3-4 meter, og videnskabsfolkene forudser lignende stigninger. Det er det amerikanske tidsskrift Science, der i sit nyeste nummer har fokus på is og klimaændringer. Ud over et stigende havniveau rapporterer Science også om hyppigere jordskælv som følge af gletscherbevægelser. Nogle gletschere bevæger sig af og til med 10 m i minuttet, og disse hurtige bevægelser er tilstrækkelige til at fremkalde seismiske bølger i undergrunden. (28. marts, 2006)
Læs mere Science
1 million kr. til polarhavsprojekter under Galathea 3
Endnu et Galathea 3- projekt er klar til sin mission, efter at Villum Kann Rasmussen Fonden for nylig bevilligede 1 million kr. til udforskning af polarhavene. Bevillingen går til et projekt, der skal udforske polarhavene med henblik på at at finde frem til enzymer, som kan fungere i det dybe vand ved polarcirklerne. Det vil kunne bane vejen for nye produkter og teknologier. Ifølge forskningslektor ved DTU, Nikolaj Blom, der står i spidsen for projektet, vil de nye enzymer vil kunne bruges i vaskepulver. Det vil betyde, at man kan vaske ved lave temperaturer og dermed spare energi. Projektet skal i aktion under to etaper, nemlig på sejladsen fra Torshavn på Færøerne til Nuuk på Grønland og sejladsen forbi Antarktis. (Kilde: Morgenavisen Jyllandsposten, 16. marts 2006.)
Hvaler forårstælles
Grønlands Naturinstitut har iværksat nyeflytællinger af hvidhvaler, narhvaler og hvalrosser i 2004. Den sidste vellykkede forårstælling er fra 1999, da et forsøg i 2004 mislykkedes pga. dårligt vejr. I alt er der foretaget otte tællinger af nar- og hvidhvaler siden 1981. Biologerne tæller i marts måned, da deres opholdsområde på denne tid er begrænset af isen. (21. marts, 2006)
Læs mere Webavisen
NAMMCO: fangst ikke bæredygtig
På den nordatlantiske havpattedyrskommission NAMMCO's møde for nylig blev der igen udmeldt seriøse bekymringer for den grønlandske fangst af hvid- og narhvaler. NAMMCO mener, at den nuværende grønlandske fangst af de populære hvaler ikke er bæredygtig, og at den vil føre til et fald i bestanden. NAMMCO vil derfor fortsat holde et vågent øje med Grønland. (21. marts, 2006)
Læs mere KNR
Millionvis af blomsterarter i Grønland
Ny forskning tyder på, at der kan være op mod to millioner forskellige blomsterarter i Grønland. Det er den norske botanisker ved Oslo Universitet, Hanne Grundt, der står bag de nye opsigtsvækkende resultater. Hun har nærundersøgt tre blomster, som findes i Grønland: fjeld-draba, sne-draba og trommeskinds-draba. Det viste sig, at hver blomst kan have tusinde underarter. Hidtil har man troet, at der kun var ca. 2000 forskellige blomsterarter i Grønland. (13. marts, 2006)
Læs mere KNR
PilMulig eksport af grønlandske moskusokser
Den svigtende bestand af moskusokser i Sverige kan måske i sidste ende føre til, at landet må importere moskusokser fra Grønland. Ifølge moskusokse-forsker ved Grønlands Naturinstitut, Christine Cuylor, vil en eventuel flytning af okser fra Grønland til Sverige være mulig. Det er dog Direktoratet for Miljø, der skal tage stilling til en eventuelt flytning af moskusokser, hvis det kommer så langt. (13. marts, 2006)
Læs mere KNR

DPC skal - måske - omstruktureres
En arbejdsgruppe under Videnskabsministeriet har fået til opgave at undersøge mulighederne for, at DPC helt eller delvist sammenlægges med Forskningsstyrelsen. Gruppen skal aflevere sit responsum i april 2006.
Læs mere
Arktisk forsker får Danmarks Geologipris
Forskningsprofessor ved Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, dr. scient. Lars Stemmerik, er blevet tildelt Danmarks Geologipris 2005. Stemmerik får prisen for sin forskning i geologiske aflejringer i det arktiske område samt for sin indsats som inspirator og vejleder for geologistuderende. Hans forskning i aflejringerne og den geologiske udvikling i det store område har skabt stor interesse specielt i den norske olieindustri, der arbejder med at finde olie i Barentshavet og i den nordlige del af Nordsøen. (1. marts, 2006)
Ingeniøren