Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:

Get a forecast for all
weather stations in Greenland

Presseklip juni 2005

Nyt frimærke med geologisk motiv
For nylig udkom de tre første frimærker i Post Greenlands nye serie "Videnskabelige opdagelser i Grønland". Et af frimærkerne hedder "geologisk kortlægning" og viser et lille udsnit af "Kong Oskars Fjord" fra det nordøstlige Grønland. Mærket markerer, at der efter 40 års videnskabeligt arbejde nu er skabt et overblik over Grønlands enestående udviklingshistorie. (27. juni, 2005)
GEUS
Handel med visse hvalprodukter forbydes
Fra 1. september i år bliver det forbudt at handle med produkter fra kaskelot- og grønlandshval. Det har direktoratet for Miljø og Natur besluttet. Det er i forvejen ikke tilladt at fange eller jage kaskelot- og grønlandshvaler i Grønland, da de hører ind under loven om totalfredede dyrearter. Loven beskytter både dyr og planter ved at de ikke på noget tidspunkt af året må være genstand for fangst og jagt eller indsamling. (27. juni, 2005)
Grønlands Hjemmestyre
Dansk arktisk forskning i fald
Dansk forskning i Grønland og Arktis sakker bagud. Sådan siger professor og direktør ved Geologisk Institut, Minik Rosing, der også gør opmærksom på, at andre lande i høj grad har overtaget den arktiske forskning for næsen af Danmark. Han påpeger det paradoksale i, at mens 98% af det danske suverænitetsområde ligger i Arktis, bruges mindre end én procent af de samlede danske forskningsmidler her. Det er en skam, fordi der ligger et enormt potentiale i Grønland. Forklaringen på de få midler til arktisk forskning skal ifølge Minik Rosing findes i det forhold, at det er meget dyrt at lave videnskabelige undersøgelser i de polare egne. (24. juni, 2005)
KNR
Grønlandshvalers dykkeadfærd undersøgt
I april i år lykkedes det biologer fra Grønlands Naturinstitut og Danmarks Miljøundersøgelser at mærke i alt 21 grønlandshvaler med forskellige typer af sendere. Teknikken til at mærke hvalerne har været under udvikling i fem år og har tidligere givet gode informationer om dyrenes vandringer. I år udvidede forskerne undersøgelser til også at omfatte studier af hvor, hvornår og hvor dybt, hvalerne dykker. Fem af hvalerne blev endda sat til selv at lave havbiologiske undersøgelser. Det foregik ved, at de blev forsynet med et instrument - et såkaldt fluorometer - der måler havets indhold af planteplankton. (23. juni, 2005)
Grønlands Naturinstitut
Grønland halverer kvoten på finhvaler
På den internationale hvalfangstkommissions årlige møde i går i Sydkorea lovede landsstyremedlem for fiskeri og fangst, Rasmus Frederiksen, at de grønlandske kvoter for fangst af finhvaler halveres. Kvoten skæres således ned fra 19 til 10 finhvaler i jagtsæsonen 2006-2007. På mødet blev der endvidere taget afstand fra et japansk forslag om forskningsbaseret hvalfangst. (23. juni, 2005)
KNR
NANOQ
FNU indkalder ansøgninger
Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU) indkalder ansøgninger for perioden 15. juni 2005 - 2. januar 2006. Hovedansøgningsfristen er 1. september 2005. Der kan bl.a. søges støtte inden for det visionære område Forskning i Nord. Det er hensigten at opføre en logistisk platform i området omkring St. Nord i den nordøstlige del af den grønlandske nationalpark til at understøtte dansk arktisk forskning af høj kvalitet. Platformen sikrer tilstedeværelsen af helikoptere og en Twin Otter i regionen i sommermånederne 2006 samt regelmæssige forbindelser mellem Danmark og St. Nord. (17. juni, 2005)
Forskningsstyrelsen
Rensdyrskeletter var ældre end først antaget
De 14 minirensdyrskeletter fra en uddød rensdyrart, der sidste sommer blev fundet ved Illoqqortoormiut, har vist sig at være væsentligt ældre end først antaget. Kulstof 14-analyser viser, at mens ét af skeletterne er hele 4000 år gammelt, er de øvrige omkring 2000 år gamle. Biologernes gætter på, at dyrene måske er faldet i en gletscherspalte eller er druknet og så efterfølgende er ført med en vandstrøm hen til en hule i isen. (15. juni, 2005)
KNR
Fiskelarver ophobes med havstrømme
Nyt forskningsprojekt fra DMIs Center for Marin Forecasting gør op med den antagelse, at havstrømmen langs Vestgrønland alene er en stærk nordgående strøm. Undersøgelser har nemlig vist, at det stærke tidevand ved Vestgrønland visse steder lokalt skaber sydgående strømme på indersiden af nogle af de vigtige fiskebanker. Disse strømme har stor betydning for den passive drift af fiskelarver og plankton, fordi de medvirker til at koncentrere dem over fiskebankerne nord for 64°N. (15. juni 2005)
DMI
Galathea 3-ruten fastlagt
Så er sløret blevet løftet for den prestigiøse forskningsekspedition Galathea 3's sejlrute på verdenshavene i 2006-2007. Kursen sættes i første omgang mod Nordatlanten med stop ved Færøerne og Grønland. Derefter går turen sydpå gennem Middelhavet til Den Arabiske Golf, Den Bengalske Bugt, det indonesiske ørige og Salomonøerne, og via Tasmanien til Antarktis. Ekspeditionen fortsætter op langs Sydamerikas vestkyst til Caribien og slutter sin jordomrejse med en tur tværs over Atlanten, inden den i april 2007 atter anløber København. Der er planlagt adskillige stop undervejs på det 34.000 sømil lange togt, og der vil være mulighed for afstikkere til de tilgrænsende områder. Ruten er lagt på baggrund af foreløbige tilkendegivelser fra en lang række forskere, som ønsker at deltage i ekspeditionen. De og andre interesserede forskere kan frem til den 2. september 2005 indsende egentlige ansøgninger til Dansk Ekspeditionsfond. (13. juni, 2005)
Galathea 3
Nye hemmeligheder under Antarktis afsløret
Tre forskere fra Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet og Danmarks Rumcenter har i samarbejde med en amerikansk forsker undersøgt, hvor der er varmekilder under iskappen på Antarktis. Forskerne har brugt magnetiske satellitdata til at afsløre nogle af de forhold, den massive iskappe dækker over. For eksempel har de opdaget, at der god sammenhæng mellem de varmeste steder under Antarktis og de steder, der er kendt for vulkansk aktivitet. (13. juni, 2005)
Københavns Universitet
Stigende grønlandisering af vejnavne
Vandsøvej bliver til Kissarneqqortuunnguaq, Holmsvej bliver til Holmit og Foxvej ændres til Perngarfik. At der i disse år sker en grønlandisering af grønlandske vejnavne ses ikke mindst af 30 nye vejnavne, som Nuuk Kommune netop har offentliggjort. I følge formand for Grønlands Sprognævn, Carl Christian Olsen, fortæller navngivningen noget om en generel udvikling i Grønland. Tendens i disse år er, at man grønlandiserer. Hvis den tendens fortsætter, så er der ikke mange ”veje” tilbage om fem år her i Grønland, siger Carl Christian Olsen. (13. juni, 2005)
KNR
Stadig for mange rensdyr i Vestgrønland
De seneste rensdyrtællinger i området mellem Nuuk og Kangerlussuaq på Grønlands vestkyst viser, at der stadigvæk er alt for mange rensdyr i forhold til det eksisterende fødegrundlag. Ifølge biologerne er antallet af rensdyr så højt, at bestandene risikerer at kollapse i nær fremtid. Derfor råder de til åben fangst. Som tegn på, at der ikke er føde nok, er et fald i antallet af kalve en øget naturlig dødelighed blandt tyre i området. (6. juni, 2005)
Grønlands Naturinstitut
Høje havtemperaturer i Vestgrønland i 2004
En netop offentliggjort undersøgelse fra DMI’s Center for Marin Forecasting viser, at havtemperaturerne i de vestgrønlandske farvande var meget høje i 2004. De oceanografiske undersøgelser - der er udført i samarbejde med Grønlands Naturinstitut - viser, at havtemperaturerne i 2004 lå omkring 1,5°C højere end normalt over Fyllas Banke ud for Nuuk. (2. juni, 2005)
DMI
Tre fonde lægges sammen
De tre fonde Kulturfonden Danmark-Grønland, Folketingets Grønlandsfond og Grønlandsfonden af 1959 lægges sammen og vil i fremtiden hedde Kulturfonden Danmark-Grønland. Der er i den forbindelse udpeget en ny bestyrelse, som pr. 1. juni består af departementschef Nils Bernstein, formand, adm. dir. Kaj Kleist, næstformand, Rigsombudsmanden i Grønland Søren Hald Møller, Aviaja Rosing Jakobsen, Finn Lynge, MF Frank Jensen (S) og fhv. MF Henrik Vestergaard. (2. juni, 2005)
Statsministeriet