Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:

Get a forecast for all
weather stations in Greenland

Presseklip juli 2005

Strid om Hans Ø
Danmark vil protestere over, at Canadas forsvarsminister, Bill Graham, har været på uanmeldt besøg på den omstridte arktiske ø, Hans Ø, nord for Grønland. Det er dog ikke første gang, at der har været strid om den golde ø. I 1984 besøgte daværende grønlandsminister øen og lagde i den forbindelse en flaske cognac i en varde. Dengang protesterede den canadiske regering over det uvarslede danske ministerbesøg. Ifølge den canadiske historiker, Kenn Harper, må øen tilhøre Danmark og ikke Canada. Han begrunder det med, at grønlandske inuit igennem århundreder har færdedes på øen. (28. juli, 2005) Politiken
Jyllands-Posten
Fugleklatter spreder giftstoffer i Arktis
Canadiske forskere har fundet ud af, at sprøjtegifte og tungmetaller såsom kviksølv spredes i Arktis via fugleklatter. Det beretter forskerne i en artikel i det videnskabelige tidsskrift 'Science'. Den nye viden kan bruges til at forklare de meget høje grader af forurening, som er fundet hos mennesker i de arktiske områder. Forskerne har tidligere ment, at kemikalierne udelukkende blev ført nordpå med havstrømme og vind i atmosfæren. (28. juli, 2005)
KNR
Høje temperaturer over vestgrønlandske fiskebanker
De seneste undersøgelser fra DMI’s Center for Marin Forecasting viser, at havtemperaturerne over de vestgrønlandske farvande var ekstraordinære høje i 2005. Forskerne kunne konstatere, at temperaturen på toppen af Fyllas Banke lå godt 2°C over det normale for juni måned, hvilket er det højst observerede til dato. De relativt høje temperaturer kan forklares ud fra de lokale havstrømme. Det marine miljø over de sydøstlig- og vestgrønlandske fiskebanker er i høj grad styret af udefrakommende vandmasser fra både polare og tempererede områder. (28. juli, 2005)
DMI
Langt med planer for trofæjagt
Embedsmændene i Direktoratet for Fiskeri og Fangst er tæt på at færdiggøre en ny bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af isbjørne, som samtidig skal indeholde regler for trofæjagt på isbjørne. Ifølge landsstyremedlem Rasmus Frederiksen skal alle have mulighed for at jage isbjørne, hvis man har sendt en ansøgning til de grønlandske myndigheder. Desuden skal de grønlandske myndigheder senere på sommeren mødes med canadierne for at drøfte en fælles forvaltning af isbjørnebestanden i Baffin Bugten. Canadierne mener nemlig, at de grønlandske fangere nedlægger flere isbjørne, end bestanden kan holde til. (19. juli, 2005)
KNR
Nyt samarbejde om kontinentalsokler
Danmark og Canada har indgået en aftale om at samarbejde om fremskaffelsen af de data, der er nødvendigt for at kunne underbygge potentielle krav om udvidelse af Canada og Grønlands kontinentalsokler ud over 200 sømil i det Arktiske Ocean nord for Ellesmere Island og Grønland. Aftalenes ordlyd er nedfældet i et memorandum, der blev underskrevet i Ottawa den 27. juni 2005 af repræsentanter fra The Earth Science Sector (ESS) of the Department of Natural Resources of Canada og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) under Miljøministeriet. Både Canada og Danmark har ratificeret De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS), og af konventionens artikel 76 fremgår det, at kyststater har mulighed for at gøre krav på undergrundens og havbundens ressourcer uden for 200 sømil. Da Det Arktiske Ocean er et vanskeligt tilgængeligt område, er ESS og GEUS blevet enige om at samarbejde om dataindsamlingen, og den videre bearbejdning af data, så arbejdet kan udføres mest effektivt. (14. juli, 2005)
Kontinentalsokkelprojektets hjemmeside
Bush fik grønlandske frimærker
Da USAs præsident George W. Bush igår besøgte Danmark på sin 59-års fødselsdag, fik han en særlig gave af statsminister Anders Fogh Rasmnussen: en serie grønlandske frimærker trykt i Amerika under Anden Verdenskrig til en værdi af 7.000 kr. Frimærkerne blev ved Danmarks befrielse i 1945 trykt i værdierne 1, 5, 7, 10, 15 øre og 1, 2, og 5 kroner med forskellige motiver, heriblandt en sæl, en edderfugl og en kajakroer. Det særlige ved frimærkerne er, at de blev fremstillet i USA af The American Bank Note Company efter, at forbindelsen mellem Danmark og Grønland blev afbrudt under Anden Verdenskrig. (7. juli, 2005)
Politiken
Igen isbjørne i Zoologisk Have
Efter snart et år uden isbjørne får Zoologisk Have i København en hun-isbjørn fra en italiensk zoologisk have. Det store arktiske havpattedyr flytter ind til september, og senere på året følger sandsynligvis en jævnaldrende han. Viceadministrerende direktør, Bengt Holst, har igennem det seneste år forsøgt at skaffe nye isbjørne til haven, men opgaven har været svær, fordi der kun fødes få isbjørne i fangenskab. Da samtidig Grønlands landstyre meddelte, at man ikke ville levere isbjørne til et liv i fangenskab, skulle der gå en rum tid, før en ny aftale om isbjørne kunne indgås. (7. juli, 2005)
Politiken