Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:
Click for Illoqqortoormiut Forecast

Get a forecast for all
weather stations in Greenland

Presseklip februar 2006

Så er isbjørnekvoten fordelt
Efter en høring af fangerorganisationen KNAPK og kommunernes landsforening, KANUKOKA, er Grønlands første isbjørnekvote på i alt 150 dyr blevet fordelt mellem kommunerne. Upernavik, Qaanaaq, Illoqqortoomiut og Ammassalik får hhv. 50, 30, 30 og 20 isbjørne til jagt. De resterende 20 er fordelt mellem de øvrige kommuner med en enkelt eller to bjørne pr. stk. (28. februar, 2006)
KNR
Muhammed-krise udløser ændring af Galathea-ruten
Dansk Ekspeditionsfonds bestyrelse meddelte i går, at man har besluttet at ændre Galathea 3-ruten i lyset af udviklingen i Mellemøsten og Sydøstasien som følge af Muhammed-sagen. Det betyder, at ruten - i stedet for at gå via Middelhavet, Suez, Den Arabiske Havbugt, Den Bengalske Bugt og det indonesiske ørige - vil gå vest om Afrika mod Australien. Omlægningen betyder bl.a., at enkelte projekter må opgives eller flytte forskningsområde. (22. februar, 2006)
Galathea 3
Grænsen mellem Grønland og Svalbard fastlagt
Den danke udenrigsminister Per Stig Møller, Norges udenrigsminister Jonas Gahr Støre og direktøren for Grønlands Hjemmestyres udenrigsdirektorat Inuuteq Holm Olsen har underskrevet en aftale om fastlæggelse af den maritime grænse mellem Grønland og Svalbard. Danmark/Grønland og Norge har i princippet været var enige om at trække grænsen midt mellem Grønland og Svalbard. Når den konkrete grænse først har kunnet bestemmes nu, skyldes det, at det har krævet en præcis opmåling af kystlinjerne. (22. februar, 2006)
Grønlands Hjemmestyre
Ynglesucces betinget af foderstand
Et tværnationalt forskningsprojekt med deltagelse af forskningschef Jesper Madsen fra DMU viser nu, at kortnæbbede gæs, der om foråret trækker fra overvintringsområder rundt omkring i Europa til yngleområderne på Svalbard, Island og Grønland, er stærkt afhængige af en solid foderstand for at kunne yngle med succes. Resultaterne viser, at de gæs, som er i god foderstand ved ankomsten til yngleområderne, har langt større succes med at opfostre unger end gæs i dårlig foderstand. Undersøgelsen baserer sig på data indhentet igennem 12 år. (22. februar, 2006)
DMU
Øget overvågning af Indlandsisen i vente
Ifølge pressechef i Miljøministeriet, Mikkel Aarø-Hansen, overvejer ministeriet i øjeblikket, hvordan overvågningen af Grønlands indlandsis kan gøres mere vedvarende og systematisk. Senest har to udenlandske forskere publiceret nye resultater i tidsskriftet Science, der viser en fordobling af afsmeltningen af de grønlandske gletschere på bare fem år. Tidligere på måneden advarede fremtrædende danske glaciologer i Dansk Polarcenters magasin Polarfronten om, at det danske bidrag til overvågning af iskappen er blevet væsentligt reduceret igennem de senere år. (20. februar, 2006)
Politiken
Narhvalen bli'r 115 år
En ny metode til at aldersbestemme narhvaler har afsløret, at dyret kan blive helt op til 115 år. Det er den unge speciale-studerende Eva Garde fra Københavns Universitet, der står bag den nye viden. Hidtil har forskerne ment, at narhvalen kun kunne blive 50 år gammel, så der er tale om et meget opsigtsvækkende resultat, som er opnået på baggrund af undersøgelser af i alt 75 narhvaler. (15. februar, 2006)
Naturinstituttet
Istid fjernede olie og gas
Et norsk forskerhold skal undersøge, hvorvidt istider kan have været årsag til, at koncentrationer af olie og gas under Barentshavet er forsvundet. Ifølge seniorforsker Eiliv Larsen fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har iskapper flere gange igennem de seneste to til 3 millioner år ligget over Barensthavet og hermed skuret bunden ren for sedimenter. (15. februar, 2006)
Forskning.no
Diamanter bliver større og større
Diamanter indsamlet fra grønlandske klipper bliver større og større. Det giver håb om, at det med tiden vil lykkes at støde på en åre, der er tilstrækkelig stor til at få gang i en kommerciel udvinding. Den hidtil største diamant vejer 14 milligram og blev fundet sidste år. Ifølge GEUS-geolog Carsten Secher, der leder diamant-projektet, drager geologerne til sommer til et lovende område nord for Maniitsoq. (15. februar, 2006)
KNR
Beskyttelse af isbjørne rammer måske Nunavut
Isbjørnejægere i Nunavut risikerer at blive ramt økonomisk, hvis den amerikanske regering beslutter at sætte isbjørnen på listen over truede arter som følge af den globale opvarmnings konsekvenser. Det kan nemlig betyde et stop for isbjørnejagt og desuden resultere i forbud mod import af isbjørnetrofæer fra Nunavut. (15. februar, 2006)
KNR
Isbjørnen tæt på liste over truede dyrearter
Den amerikanske organisation Fish and Wildlife Service har annonceret, at den fremover vil tildele isbjørnen beskyttet status. Det betyder, at arten indstilles til at blive placeret på listen over truede dyrearter når en offentlig høring afsluttes om ca. 60 dage. Til grund for beslutningen ligger en anerkendelse af, at den omfattende nedbrydning af artens naturlige levesteder som følge af den globale opvarmning nu er en alvorlig trussel for dens overlevelse. (13. februar, 2006)
Ingeniøren
Ny iskerne fra Dronning Maud Land
Den europæiske forskergruppe EPICA har boret en 2.774 meter lang iskerne i Dronning Maud Land i Antarktis. Iskernen forventes at indeholde information om klimaet igennem de seneste 900.000 år. Forskerne undersøger konkret de drivhusgasser, ioner og metaller, der findes i isens bobler. Hermed håber de på at få mere viden om klimaændringerme under sidste istid. (12. februar, 2006)
Forskning Norge
Moderat forurening ved guldmine
Det lokale miljø er moderat forurenet omkring guldminen Nalunaq i Sydgrønland. Det viser nye undersøgelser fra 2005 af forureningen af miljøet omkring minen. Resultaterne stemmer godt overens med de undersøgelser, DMU gennemførte i området i 2004, inden minedriften startede. I forhold til 2004 er forureningen i fjorden faldet. Årsagen er sandsynligvis, at mineselskabet siden 2004 har sejlet tidligere finknust malm ud fra området, så det ikke længere forurener. Koncentrationen af arsen er, som det eneste stof, steget i forhold til 2004. (6. februar, 2006)
DMU
Pingvinmarchen til Danmark
Den franske biolog Luc Jacquets film 'Pingvinmarchen' om kejserpingvinerne på Antarktis kommer nu i de danske biografer. Filmen går helt tæt på pingvinernes liv og færden på Jordens koldeste kontinent. Filmen følger bl.a. kejserpingvinernes lange efterårs-vandring mod den faste antarktiske is, hvor de yngler. Luc Jacquet har tidligere lavet filmen 'Pingvinkongressen'. (3. februar, 2006)
AHOT
9,4 millioner kr. til Forskning i Nord
Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU) har afsluttet sin efterårsuddeling 2005. Af rådets samlede pulje på omkring 125 mio. kr. gik ca. 9,4 mio. kr. til 11 visionære projekter inden for initiativet Forskning i Nord. Pengene fra FNU skal sikre, at der bliver etableret en videnskabelig platform på Station Nord. Platformen koordineres af en logistikchef fra Dansk Polarcenter, der kan bistå med og koordinere en række vigtige praktiske aktiviteter som leje af fly, transport af materiel m.m. Initiativet skal også ses som en optakt til det Internationale Polarår, der løber af stablen i 2007-09 og skal sætte fokus på polarforskning ved begge poler. (2. februar, 2006)
Forskningsstyrelsen
Ny rapport om rejekvoter
En ny rapport fra Syddansk Universitet viser, at det nuværende grønlandske system for fastsættelse af rejekvoter fungerer godt. Ifølge fiskeriøkonom Niels Vestergaard, der står bag rapporten, giver systemet overordnet et velreguleret fiskeri med en moderne fiskerflåde. Dog peges der på, at enkelte ændringer kan forbedre systemet. Bl.a. foreslås det, at fiskerierhvervet fremover selv skal betale for kontrollen af, om kvoterne overholdes. (2. februar, 2006)
KNR