Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:
Click for Maniitsoq Forecast

Get a forecast for all
weather stations in Greenland

Presseklip december 2005

PCB nedsætter fertiliteten hos grønlandske kvinder
Ny forskning viser, at grønlandske kvinder med store mængder af stoffet PCB i kroppen har sværere ved at blive gravide end kvinder i andre lande. Undersøgelsen, der bl.a. omfattede 700 grønlandske kvinder, er udført af et internationalt forskerhold. Ifølge biolog og forsker Gunnar Toft fra Århus Universitetshospital kan det på baggrund af undersøgelsen anbefales de grønlandske kvinder at undgå at spise dyrene i den øverste del af fødekæden, da PCB særligt ophobes her. (21. december, 2005)
KNR
Mamuttens dna kortlagt
Ny forskning fra Max Planck-instituttet i Tyskland har løst gåden om mamuttens evolutionære historie. Det er forskere fra Tyskland og USA, der har sammenstykket den genetiske formel for mammut-racen Mammuthus primigenius, der levede for mellem 1,6 millioner og 10,000 år siden i bl.a. Sibirien. Ialt 5,000 dna-bogstaver udgør den genetiske kode i mitochondrierne, som gør musklerne i stand til at producere energi. De nye resultater viser, at mamutten genetisk lignede den asiatiske elefant mere end den afrikanske. (19. december, 2005)
Jyllands-Posten
Ringsæler tidligere kønsmodne
Ifølge en ny doktordisputats skrevet af den norske forsker Bjørn Kraft bliver ringsæler på Svalbard tidligere kønsmoden end for tyve år siden. En af forklaringerne kan være, at ringsæl er blevet et lettere bytte for rovdyr som følge af klimaændringer, og at der derfor har været en nedgang i bestanden, som igen har afstedkommet mindre konkurrence om føden. Det kan i sidste ende have ført til den tidligere kønsmodning, lyder det fra Bjørn Kraft. (19. december, 2005)
Forskning Norge
Isbjørne drukner pga. klimaændringer
Forskere fra det amerikanske Minerals Management Service har fundet fire døde isbjørne ud for Alaskas norlige kyst. Forskerne mener, at bjørnene er druknede fordi de har måttet svømme op til 100 kilometer for at finde føde. Ifølge forskerne har de flydt rundt i havet i ca. en måned. De peger på, isbjørne i højere grad kan komme til at lide druknedøden, fordi isflagerne, hvorfra de jager, smelter som følge af det varmere klima. (19. december, 2005)
KNR
Spækhuggeren 'giftigste' dyr i Arktis
Nye undersøgelser fra Norsk Polarinstitut viser, at spækhuggeren er det dyr i Arktis, der har den største mængde af giftige stoffer ophobet i organismen. Hidtil har man ment, at isbjørnen toppede listen over 'forurenede' dyr, men den er nu rykket ned på andenpladsen skarpt efterfulgt af polarmågen og sælen. Det er især dyrene i toppen af fødekæden, der optager store mængder af giftige stoffer som bromerede flammehæmmere og andre miljøgifte. (12. december, 2005)
Politiken
Stor selvmordsundersøgelse i Nunavut
Den mest omfattende undersøgelse af selvmord i Nunavut er på vej. Det er psykiateren Gustavo Turecki, der står bag det store arbejde, som vil strække sig over flere år og omfatte alle bosættelser i Nunavut. Undersøgelsen indebærer bl.a. interviews med forældre, venner og andre bekendte til selvmordsofre. Det er formålet at nå frem til en psykologisk profil af mennesker, der tager livet af sig. (12. december, 2005)
KNR
Stadig for mange rensdyr
Ifølge fuldmægtig fra Direktoratet for Miljø og Natur har den fri jagt på rensdyr ikke bragt antallet af dyr ned. Der er nu flere rensdyr end nogensinde før, og Hjemmestyret frygter, at føden inden længe slipper op, og at mange af dyrene vil dø af sult. Biologerne ved ikke, hvorfor bestanden af rensdyr er vokset så dramatisk. Men årsgane kan være, at de har været fredet igennem lang tid, siger seniorforsker Jens Nyeland fra Naturama i Svendborg. (12. december, 2005)
KNR
Liv under Indlandsisen hjælper Mars-forskningen
Mikroskopisk liv fundet dybt under Grønlands Indlandsis kan hjælpe forskerne i søgningen efter liv på Mars. Det har nemlig vist sig, at de bitte små levende organismer, som lever dybt under indlandsisen i frostgrader, udskiller metangas. En gasart som findes i små mængder i atmosfæren på Mars. Muligheden for, at det er levende organismer, der skaber metan dybt i undergrunden på Mars, er blevet sandsynliggjort på grund af de organismer, som er fundet under den grønlandske Indlandsis. (9. december, 2005)
KNR
Forsker foreslår nyt rådgivningsorgan
Ifølge Rasmus Ole Rasmussen fra RUC er der brug for et nyt rådgivningsorgan, der skal bestå af både fangere og biologer. Rasmussen har netop udarbejdet en rapport om fangererhvervet og dets fremtid. Ifølge Rasmussen er en stor del af problemet i forbindelse med fastsættelse af kvoter, at fronterne er trukket skarpt op. (9. december, 2005)
KNR
Naturinstituttet til Nordgrønland
Landsstyremedlemmet for Fiskeri og Fangst, Finn Karlsen, har tilbudt Naturinstituttet at tage med til Nordgrønland for at kigge på narhvalsbestanden, efter at Landsstyret har bevilget ekstra narhvalskvote til fangerne i nord. Naturinstittutet har modtaget invitationen, og forskerne er ifølge Claus Nygaard glade for at få tilbuddet . Men rent videnskabeligt er der dog ikke nogen grund til tage af sted. Dels dels er det for mørkt til at se noget, dels kan man ikke gennemføre en videnskabelig undersøgelse med så kort varsel og under de aktuelle forhold. (9. december, 2005)
KNR
Arktisk hvirvel øger UV-stråling
Forsker fra DMI har sammen med kolleger i New Zealand og Norge fundet ud af, at når den såkaldte arktiske hvirvel bliver særlig kold, kan den skabe optimale betingelser for ozonnedbrydning og dermed medføre forøget UV-stråling over bl.a. Danmark. Den arktiske hvirvel, som indeholder den arktiske luftmasse, befinder sig i ca. 15-30 kilometers højde. Luftmassen er temmelig isoleret og kan derfor blive ekstrem kold om vinteren. Den forøgede UV-stråling får særlige konsekvenser for de arktiske egne. (6. december, 2005)
DMI
Naturinstituttet advarer imod kvoteforhøjelse
Ifølge Grønlands Naturinstitut er faldende fangst af nar- og hvidhvaler i sig selv et signal om et fald i bestandenes størrelse. Derfor advarer instituttet nu politikerne mod at gå imod rådgivningen formuleret i 2004, som er baseret på, at fangsten på begge arter har ligget meget højt i en periode. Offentliggørelsen af de nye hvalkvoter forventes senere i dag. (6. december, 2005)
KNR
Grønlands bykultur sættes under lup
En ny bevilling fra forskningsrådet for kultur og kommunikation på i alt 2,9 millioner kroner sætter fra næste år skub i et forskningsprojekt om Grønlands byliv. Ifølge lektor Søren Thuesen fra Københavns Universitet er der forsket meget lidt i det grønlandske byliv på trods af, at ca. 80% af Grønlands befolkning bor i byer. (1. december, 2005)
KNR
Golfstrømmen svækket - hårde isvintre i vente
Britiske forskere står bag ny forskning, der viser, at golfstrømmen er ved at svækkes pga. den globale opvarmning. I løbet af bare ét årti kan det føre til meget strenge isvintre i vore egne af Kloden. Årsagen er ifølge forskerne en massiv indstrømning af ferskvand fra Nordatlanten, som stammer fra smeltende havis og gletschere i Grønland. Også floderne i Sibirien sender en større mængde ferskvand ud i Arktis, fordi det regner mere end før. (1. december, 2005)
Politiken
Galathea 3 til Grønland og Antarktis
Den 29. november blev sejlruten og de udvalgte forskningsprojekter, der skal deltage på Galathea 3, præsenteret på et pressemøde på Nordatlantens Brygge i København. Og der var en hel del polare forskningsprojekter imellem. Bl.a. skal ph.d. Nikolaj Blom fra DTU gennemføre et projekt om dna i de polare have, mens ph.d. Hans Ramløv Mortensen fra RUC har et projekt med om fisk omkring Antarktis. (1. december, 2005)
Galathea 3