Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:
Click for Aputiteeq Forecast

Get a forecast for all
weather stations in Greenland

Presseklip april 2006

Følg forskerne i Polhavet
I disse dage er der fuld gang i arbejdet med at indhente geologiske data i Polhavet som led i Danmarks bestræbelser på at skaffe bevis for, at Nordpolen og andre arktiske havbundsområder hænger sammen med Grønlands landmasse. Forskere fra både Danmark og Canada deltager i ekspeditionen, der foregår fra 1. april til starten af maj. Selvom vejret har drillet gevaldigt, er det alligevel lykkedes forskerne at hente de først data op fra havbunden. Læs videre i feltrapporterne på projektets hjemmeside. (27. april, 2006)
Læs mere A76
Stigning i import af alkohol
Importen af alkohol til Grønland steg med 4,7 procent fra 2004 til 2005. Det viser de seneste tal fra Grønlands Statistik. Mens der i 2004 blev indført 492.000 liter alkohol, blev der i 2005 indført 515.000 liter alkohol. Gennemsnitligt svarer det til 12 liter ren alkohol pr. person over 14 år. Udviklingen går imod indførsel af større mængder vin, mens øllet ser ud til fortsat at udgøre 2/3 af den samlede indførsel. (27. april, 2006)
Læs mere Grønlands Statistik
Opvarmning sender hvalrosser på vandring
Nye oplysninger tyder på, at opvarmning og fravær af havis kan få hvalrosser til at forlade vestgrønlandske farvande tidligere om foråret end førhen. For nylig satte forskere fra Grønlands Naturinstitut og Danmarks Miljøundersøgelser 5 satellitsendere på hvalrosser vest for Sisimiut. Senderne viste hurtigt, at hvalrosser opholder langt fra land, fordi isen ligger langt fra kysten over dybt vand på grund af, at det har været en varm vinter. Sammenlignet med sattelitmålinger fra 2005 er hvalrosserne i år taget tidligere af sted fra Vestgrønland. Før i tiden forlod hvalrosserne de vestgrønlandske banker engang i maj – juni måned. (27. april, 2006)
Læs mere Naturinstituttet
Sydgrønland går efter Verdensarvslisten
Sydgrønland vil følge i hælene på Jakobshavn isbræ, der i 2004 blev optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det er området mellem Narsarsuaq og kysten ved Qaqortoq og Narsaq, der nu forsøges optaget på listen. Bestyrelsesformand for Aage V. Jensens Charity Foundation, Leif Skov, har meddelt, at fonden vil finansiere arbejdet med at få udfærdiget en ansøgning om optagelse på listen. (27. april, 2006)
Læs mere KNR
Antarktisk græs nøgle til bedre høst
Australske forskere har fundet det stof, som gør antarktiske græsarter i stand til at overleve temperaturer ned til 30 minusgrader. Stoffet hæmmer ifølge forskerne bag undersøgelsen dannelsen af iskrystaller, når planten udsættes for frost. De nye resultater kan blive af stor betydning for landbruget, der hvert år må se 5-15% af verdens samlede landbrugsafgrøder gå tabt på grund af frost. (10. april, 2006)
Læs mere Morgenavisen Jyllands-Posten
Arktisk fossil måske missing link
Et fossil fundet i Arktisk Canada kan være nøglen til forståelsen af, hvordan vanddyr udviklede sig til landdyr. Det er en gruppe amerikanske palæontologer, der har gjort det vigtige fossilfund, som menes at kunne løse gåden om, hvordan de første skabninger steg op af havet for 375 mio. år siden. Fossilet er et to meter langt krokodilleagtigt væsen med skarpe tænder, kranie, finner, ribben, rygrad og skæl. Fossilet har fået navnet Tiktaalik roseae, der på det lokale sprog betyder 'stor, lavvandet fisk'. (6. april, 2006)
Læs mere Morgenavisen Jyllands-Posten
DMI leverer billeder til Galathea 3
En bevilling på fire millioner kroner fra Egmont Fonden betyder, at DMI vil levere satellitbilleder til Galathea 3-ekspeditionen. Projektet vil udnytte den nyeste viden og teknologi til at nedtage og vise satellitbilleder langs ekspeditionens rute. Ifølge Jacob Høyer fra DMI's Center for Ocean og Is vil satellitbillederne blive vist via internettet med en markering af Vædderens sejlrute og aktuelle position. Projektet anvender primært ESA's ENVISAT, men også andre satellitter bidrager. Alt i alt drejer det sig om flere tusinde billeder, som bliver hentet ned og stillet til rådighed for forskerne, men også skoler, gymnasieklasser og offentligheden får lov at kigge med.
Læs mere DMI