DPC Home

Seneste Nyt

Dagbøger

Samfundsdebat

Øvrige nyheder

GRASP

Månedens mineral

Nyhedsarkiv

Online artikler

 
Nyheder fra juni 2002

 


Svensk isbryder i redningsaktion
En svensk isbryder har sat kursen mod Antarktis for at hjælpe med redningsaktionen af det strandede, tyske skib Magdalena Oldendorff. Det vil tage det svenske skib fem uger at nå Antarktis. En argentinsk isbryder og et skib fra Sydafrika er allerede på vej til det strandede skib, men på foranledning af dets ejere tager den svenske isbryder nu afsted for at hjælpe til, hvis det viser sig, at den argentinske isbryder ikke kan lave en passage gennem havisen.
(24/6-02)
Polar News


Grønlands undergrund en ren guldgrube
Geologer og mineselskaber tiltrækkes af Grønland på grund af de kostbare mineraler i øens undergrund. Men mineraludvinding er en kostbar og langsommmelig proces, understreger Leif Thorning fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS).
(21/6-02)
Ingeniøren

Hvaler truet af lydforurening
Forskere frygter nu, at det stigende støjniveau i havene fra kommerciel skibsfart vil overdøve hvalernes sang. Dette kan få afgørende indflydelse på hvalernes fremtidige eksistens, fordi de bruger sangen som et 'formeringssignal'. 'Hvaler lever i en verden domineret af lyde, og de er derfor nødt til at kunne skelne mellem naturlige lyde og menneskeskabte lyde, siger Vassili Papastavrou, som er hvalbiolog ved den internationale fond for dyrevelfærd.
(21/6-02)
70 South Polar News

Udforskningssteder skal bevares
Den amerikanske J.Paul Getty Fond har doneret 100.000 dollars til et projekt, der skal sikre, at mere end 30 historiske udforskningssteder i Antarktis bevares. Projektet ledes af New Zealands Antarctic Heritage Trust.
(19/6-02)
70 South Polar News

Nyt miljøprojekt i Grønland
Den grønlandske del af et internationalt miljøprojekt skal vise, om grønlandske kvinder og mænds fertilitet påvirkes af hormonforstyrrende stoffer som dioxin, PCB og DDT. Ialt 600 grønlandske kvinder og mænd skal indgå i den internationale undersøgelse sammen med det samme antal kvinder og mænd fra henholdvis Sverige, Polen og Ukraine.
(19/6-02)
KNR

Redningsaktion i Antarktis
Mere end 100 personer, deriblandt 79 russiske forskere, er om bord på et skib, som sidder fast i havisen i Antarktis. En større redningsaktion, som inkluderer isbryderskibe fra SydAfrika og Argentina, er iværksat, men forventes ikke at nå det nødstedte skib før næste uge. Passagerne ombord på skibet, Magdalena Oldendorff, som var på vej tilbage til Sydafrika efter at have bragt forsyninger til russiske forskningsstationer i området, har nok forsyninger ombord til at klare sig indtil redningsekspeditionen når frem, men lider under de meget barske vejrfohold i området. På denne tid af året er temperaturen omkring -50C i området, og det er mørkt hele døgnet rundt.
(17/6-02)
BBC

Sidste nyt om havisens bevægelser
Havisens fremmarch ved Sydvestgrønlands kyst har i løbet af juni måned skabt en del problemer for den skibsbaserede gods- og passagertrafik. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) forsøger at opdatere skibsfarten med information om de aktuelle isforhold. Læs mere om storissæsonen på instituttets hjemmeside.
(14/6-02)
Danmarks Meteorologiske Institut

Indlandsisen bevæger sig hurtigere
Målinger udført af amerikanske forskere viser, at indlandsisen i Grønland siden 1996 har bevæget sig hurtigere i sommersæsonen, end det førhen var tilfældet. Mere vand fra den smeltende is får indlandsisen til at glide hurtigere mod kysten. Forskerne mener, at de nye oplysninger peger på, at isen reagerer hurtigere på et varmere klima end hidtil antaget.
(10/6-02)
BBC

Plante-fossiler fundet i Arktis
Nogle af verdens ældste tropiske planter er blevet fundet lukket inde i permafrosten i det canadiske Arktis. Planterne levede for omkring 420 millioner år siden.
(10/6-02)
Science Daily

Jo varmere, jo mere is!
Et nyt satellitstudie udført af forskere fra den amerikanske rumfartsorganisation NASA viser, at der cirka 200.000 km2 mere havis i de antarktiske farvande nu end for 20 år siden. Væksten er dog noget ujævnt fordelt, og nogle steder er der endda tale om et fald i mængden af havis. NASA-forskerne forklarer væksten af havis med generelt højere temperaturer!
(6/6-02)
Danmarks Meteorologiske Institut

Ozonhul over Antarktis udbedret i 2040?
Japanske forskere mener, at ozonhullet over Antarktis kan være 'lukket' allerede i 2040. Deres undersøgelser tyder på, at ozon-restitution ikke påvirkes så markant af drivhusgas-koncentrationer som hidtil antaget.
(6/6-02)
Nature

Journalister inviteres til Antarktis
The National Science Foundation (NSF), som leder amerikanske forskningsprojekter i Antarktis, modtager nu ansøgninger fra professionelle jounalister, som gerne vil arbejde i Antarktis i forskningssæsonen 2002-2003. Journalisterne skal under opholdet besøge og reportere fra en eller flere af de amerikanske forskningsstationer i Antarktis.
(31/5-02)
NewsWise

Tre lande deler isborekerne
Forskere fra USA, Frankrig og Rusland er nået til enighed om at dele en isborekerne udboret fra isdækket over Lake Vostok i Antarktis. Glaciologer, geokemikere og biologer vil nu undersøge prøver fra iskerneudboringen for at få mere viden om den subglaciale sø i Antarktis.
(29/5-02)
National Science Foundation (NSF)

Ny viden om gletschere
Et hold af forskere foretager i øjeblikket undersøgelser ved Svartisen gletscheren i Norge, for at finde ud af, hvordan der fra dag til dag kan være så stor forskel på den fart, en gletcher bevæger sig med. De foreløbige resultater viser, at friktionen mellem gletcherens underlag af jord og grundfjeldet er mere end 20 gange højere end hidtil antaget i matematiske modeller, hvilket tyder på, at det er simpel friktion, som er årsag til gletcherens 'bremsemekanisme'.
(29/5-02)
The New York TimesBaggrundsartikler

Om teleskoper og neutrinoer fra National Post

Om Sydpolen uden sol fra USA Today