DPC Home

Seneste Nyt

Dagbøger

Samfundsdebat

Øvrige nyheder

GRASP

Månedens mineral

Nyhedsarkiv

Online artikler

 
Nyheder fra december 2001

 

Freeware imod myg
En thailandsk programmør har lavet et stykke gratis software, der hævdes at kunne holde myg væk fra pc'en. Softwaren virker ved at udsende lyd i frekvenser, som det menneskelige øre ikke kan opfatte, men som forstyrrer myg. Frekvensen kan reguleres, fordi det er individuelt, hvad der 'virker' på myggene. Måske en julegave til feltforskeren? Softwaren er gratis. (20/12-01)
ComON


Radioaktivt affald i Ishavet
En norsk forsker har fundet spor af det radioaktive affaldsprodukt technitium i Ishavet. Affaldet, som stammer fra det britiske atomkraftværk Sellafield, har øget radioaktiviteten i et område ud for det nordlige Norge. Det har bevæget sig fra Storbritannien forbi Svalbard og ud i Ishavet nordøst for Grønland. (20/12-01)
Nordlys
Mudder afslører klimaforandringer
Optegnelser viser, at gennemsnitlige vintertemperaturer i dele af Antarktis er steget med mere end 5°C inden for de sidste 50 år. Hidtil har bl.a. bilerne fået skyld for de globale opvarmningstendenser. Nyt geologisk bevismateriale i form af Antarktisk mudder viser imidlertid, at Antarktis har haft perioder med ekstrem varme lang tid før automobilens opfindelse. (20/12-01)
ScienceDaily
Envisat forbedrer haviskortlægning
Den europæiske rumfartsorganisation ESA opsender til marts 2002 miljøsatellitten Envisat. DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) vil benytte data fra Envisat til at forbedre kortlægningen af havis i de grønlandske farvande. Det vil være til gavn for både klimaforskning og skibsfart. (19/12-01)
DMI
Carlsbergfondet støtter NGRIP
Carlsbergfondet har besluttet at støtte dansk iskerneforskning med et to-cifret millionbeløb. Glaciologi gruppen ved Niels Bohr Instituttet for Astronomi, Fysik og Geofysik under Københavns Universitet er i disse år ved at fuldføre en tredie boring gennem Grønlands Indlandsis ved NGRIP (75N, 44W). I 2003 forventer man at nå bunden i mere end 3000 meters dybde. (19/12-01)
NGRIP
Pingviner forlader måske Antarktis
Ny forskning indikerer, at Adelie pingvinerne måske vil forlade den antarktiske halvø, hvis temperaturerne i området fortsætter med at stige. Fossile efterladenskaber fra pingvinerne omkring BAS' (British Antarctic Survey) base ved Rothera viser nemlig, at der var langt færre pingviner i området i tidligere varmere perioder. (19/12-01)
BBC
+2°C på 100 år
I løbet af de sidste 100 år er den gennemsnitlige globale temperatur steget med knap 2°C. Klimaforandringer måles og observeres nemmest i de kolde regioner, hvor is og sne hurtigt indikerer evt. fald eller stigninger i temperaturen. Mængden af arktisk havis falder med cirka 3% hvert årti. (18/12-01)
ScienceDaily
UK genopbygger laboratorium på Antarktis
British Antarctic Survey (BAS) påbegynder næste år arbejdet med at genopbygge deres laboratorium på Antarktis. BAS' tidligere laboratorium - Bonner Laboratory ved Rothera - nedbrændte i september. Branden skyldtes formentlig en defekt elinstallation på taget af Bonner. (18/12-01)
BBC

Antarktisk pingvin mysterium
En mystisk og uidentificeret sygdom har slået mere end 100 Adelie-pingviner ihjel i Antarktis. Det er højst usædvanligt, at så mange dyr fra samme koloni dør på så kort tid. Forskere frygter nu, at en ukendt smitsom sygdom er årsag til dødsfaldene. (17/12-01)
BBC eller Ananova

Fortiden siger fremtidige klimaændringer
Fortidens klima ændrede sig brat, og forskere spår nu, at fremtidige klimaændringer også kan komme meget pludseligt. De bratte temperatursvingninger måles bedst ved Nord- og Sydpolen samt i nedbør langt fra polerne. (17/12-01)
ScienceDaily

Flere bestande af hvalrosser
Forskere har påvist, at hvalrosser der lever i Canada, Grønland og Rusland, er opdelt i mindst fire adskilte underbestande. Den grønlandske bestand kan opdeles i tre - en i Nordvestgrønland, en i den centrale del af Vestgrønland og en i Østgrønland. (12/12-01)
KNR

Alaskas gletschere udtyndes
Alaska rummer flere tusinde gletschere, hvoraf cirka 700 er navngivne. Ny forskning viser, at kun 20 af Alaskas gletschere udvider sig. En stor del af de øvrige bliver mindre og mindre. De nye undersøgelser kan dog ikke fortælle noget om hvorvidt årsagen til udtyndingen er menneskeskabt. (12/12-01)
UniSci

Smeltende gletschere hæver vandstande
Ved hjælp af satellitdata har forskere fundet ud af, at 1486 km3 is er smeltet fra gletschere i det vestlige Antarktis i løbet af det sidste årti. Det er nok til at hæve de globale vandstande med 0,4 mm i gennemsnit. Resultaterne står i opposition til tidligere forskning som viste, at Antarktis' ismasser langsomt øges. (11/12-01)
NY Times

Grønlandske vulkaner i mobilen
Tantal er et yderst sjældent grundstof som bl.a. bruges i batterier til mobile enheder. En skotsk forsker har nu fundet ud af, at stoffet findes i 1200 millioner år gamle vulkaner i Grønland. Skotten er overbevist om, at nøglen til mobilindustriens fremtid ligger i fjeldene omkring Motzfeldt Sø i Sydgrønland. (11/12-01)
SOL


Antarktis' vegetation 'reparerer' sig selv
Forskere har fundet ud af, at det årlige ozonhul over Antarktis ikke umiddelbart har nogen negativ effekt på områdets vegetation. De lav- og mosarter som findes på Antarktis, er udstyret med beskyttende pigmenter - eller indbyggede 'reperationsmekanismer' - som uskadeliggør de farlige UV-stråler. (10/12-01)
SpaceDaily

Medregn skudår i klimaforskningen
Det gode råd kommer fra Raphael Sagarin, som i mange år har foretaget fænologiske undersøgelser for at forudsige klimaforandringer. I fænologien bruger man historiske optegnelser over f.eks. fugletræk, isopbrud og andre naturlige begivenheder i forudsigelserne af fremtidens klima. Sagarin har imidlertid opdaget, at mange undersøgelser ikke tager højde for skudår. (10/12-01)
ScienceDaily

Liv i Lake Vostok...
Forskere har fundet ud af, at det tryk som genereres af den Antarktiske iskappe kombineret med varmen fra jorden under isen kan betyde, at der findes flydende vand i de søer, som ligger dybt begravet under den Antarktiske is. Det kan ifølge forskerne bag opdagelserne betyde, at der findes liv i søerne - herunder Lake Vostok. (10/12-01)
Newswise

Kolde forudsigelser fra et varmt sted
Meteorologen Lazzara forsøger fra dag til dag at forudsige Antarktis' klima. Ved hjælp af data fra adskillige vejrstationer placeret rundt om på Antarktis hjælper han forskere, turister og andet godtfolk med at undgå forfrysninger og hypotermi (nedkøling). Læs en spændende artikel om hvordan man forudsiger det uforudsigelige. (05/12-01)
Baggrund

Flot feature
National Geographic har lavet en virkelig flot og informativ online feature om Antarktis. Her er spændende artikler, smukke billeder, et debatforum og mulighed for at stille spørgsmål til et ekspertpanel. (05/12-01)
'Frozen Under' fra National Geographic

Den polare vortex påvirker troposfæren
Nye observationer peger på, at styrken på den polare vortex (en hvirvel af stærke vestenvinde i stratosfæren) har direkte indflydelse på cirkulationen i troposfæren. Forskerne har også opdaget en statistisk sammenhæng mellem perioder, hvor den polare vortex er svag og perioder med megen kulde i på de nordlige halvkugle. (04/12-01)
Newswise eller info om den polare vortex fra DMI

Billigere med fly til og fra Grønland
Netop nu sælger Grønlandsfly 'røde' flybilletter til og fra Grønland. Prisen for en rød enkeltbillet er 2800 kr. + lufthavnsskat. Det er 30% billigere end prisen på de normale 'grønne' billetter. De røde billetter skal bookes og betales mindst en uge før afgang, og de kan ikke ændres eller refunderes. (04/12-01)
Pressemedd. fra Grønlandsfly

På sporet af klimaforandringer
Ved hjælp af en ny anvendelsesmetode for data fra satellitbaserede radarer, får forskere nu indblik i den effekt, som klimaforandringer har på f.eks. iskapper. Dataene vil hjælpe forskere med at påvise og overvåge langtidspåvirkninger på klodens landoverflade. (03/12-01)
European Space Agency (ESA)

Forskere undersøger årsag til døde pingviner
Forskere fra Australian Antarctic Division skal undersøge årsagen til, at 99 Adelie pingviner er døde nær Australiens forskningsstation på Antarktis. Der er ingen forklaring på dødsfaldene, men det er sandsynligt, at de skyldes sygdom. (03/12-01)
Australian Antarctic Division

Online workshop om Arktisk havis
HARC (Human Dimensions of the Arctic System) afholder 3-7 december den tredje online workshop om arktisk havis og dets betydninger for mennesket. Det primære spørsmål er: 'Hvordan påvirker havisens forandringer de arktiske kystnære samfund?'. (30/11-01)
Meld dig til på HARC's hjemmeside

Alaskas oddere forsvinder
En ny videnskabelig undersøgelse viser, at antallet af havoddere i det sydvestlige Alaska er stærkt faldende. Områdets biologer er forfærdede over resultaterne og undrer sig over, hvad der kan være årsagen til, at odderbestanden er faldet med 25% siden midten af 80'erne. (30/11-01)
ABC News


Baggrundsartikler

Om at forudsige Antarktis' klima fra UniSci

Om phytoplankton fra The Guardian

Om verdens nordligste ø fra dpc.dk

Om en sø som synker i jorden fra National Geographic
The path to this document is:  
Updated August 14, 2002
Home