DPC Home

Månedens mineral
i 2001

Kryolit

 Granat

Villiaumit Villiaumit

Turmalin  Turmalin

Guld  Guld

Kornerupin  Kornerupin

Tugtupin  Tugtupit

Pachnolit   Pachnolit

Narsarsukit   Narsarsukit

Korund  Korund


Månedens
mineraltema i 2001

Grønlands rigdom af mineraler

Mineralnavne med rod i Grønland


Grønlands berømte mineralforekomster


Grønlands mineraler som smykkesten


Mineraler opkaldt efter personer


Mineraler og mineralske råstoffer i Grønland


Fra den klassiske mineralsamling


Mineralerne i miljøet


De almindelige mineraler i Grønland

Det hvide guld et mineraleventyr


Mineral-links:

Geologisk Museum

Mineralogical Record

Mineralogy Database

Mineral Information System

 

De almindelige mineraler i Grønland og globalt

Af Karsten Secher, GEUS, og Ole V. Petersen, Geologisk Museum

Der kendes omkring 3500 forskellige mineraler i verden. Kombinationer af disse mineraler danner de bjergarter, som udgør jordskorpen med bjerge og landmassiver på overfladen. Den store mængde af forskellige mineraler og de deraf følgende mange kombinationsmuligheder betyder, at der teoretisk er mulighed for dannelse af mange forskellige bjergarter. I praksis er det faktisk kun en brøkdel af alle disse mineraler, der opbygger hovedparten af jordens bjergarter; vi benævner dem de bjergartsdannende mineraler. De mest almindelige af disse er: kvarts, feldspat, glimmer, calcit, amfibol, pyroxen, olivin og granat, der findes i de fleste bjergarter.

Mange af disse mineraler danner grupper, som hver især er karakteriseret af visse fællesegenskaber. Kemiske variationer er årsag til at hver mineralgruppe består af flere forskellige mineraler. Alligevel er det under 100 mineraler, som opbygger hovedparten af de geologiske formationer, især feldspat, glimmer, amfibol, pyroxen og granat er fra grupper med mange forskellige mineraler.

Bortset fra calcit tilhører alle disse almindelige bjergartsdannende mineraler klassen af silikater, hvoraf langt de fleste er hårde (hårdhed 6 og derover) og derfor ret modstandsdygtige. Der er dog en markant undtagelse herfra og det er glimmermineralerne, som kun har hårdhed 2-3. De er desuden kendt for deres evne til spalte i papirtynde flager. Ilt, silicium og aluminium, der er centrale bestanddele af disse silikatmineraler, er de tre mest almindelige grundstoffer på jorden og de er beregnet til at udgøre tilsammen godt 80 % af jordskorpens samlede masse.

Der er også tale om nogle af de mineraler, der trods alt ofte er kendt af menigmand, kvarts, feldspat, glimmer og calcit (kalk) omtales nok af mange uden at de tænker på specialiseret mineralogi. Disse almindelige mineraler har fundet stor anvendelse i dagligdagen. Tænk på at kvarts og feldspat er grundlaget for glas, calcit er grundlaget for cement og glimmer har fra elektricitetens barndom været en meget vigtig isolator i elapparater. De øvrige mineraler har mere specialiserede anvendelser.

Olivin har indtil for få år siden været udvundet fra en forekomst i Vestgrønland, og for tiden undersøges forekomster af granat i Vestgrønland med henblik på udnyttelse. Bjergarten marmor (facadesten), der har calcit som vigtigste bestanddel, er nok det eneste geologiske begreb, som ligefrem indgår i et stednavn i Grønland: Maarmorilik.

Selvom der er tale om de mest almindelige mineraler i verden, er flere af dem i grønlandsk sammenhæng blevet kendt som skattede smykkesten. Det især gælder kvarts i flere farver fra Disko (agat og bjergkrystal), grøn feldspat fra Qaqortoq (amazonit), perlemorsagtigt changerende feldspat fra Arsuk (månesten), grøn glimmer i kvarts fra Nuuk (grønlandit) og flerfarvet amfibol fra Nuuk (nuummit).


Læs mere om mineraler fra Grønland:

Bøggild, O.B. 1953:
The mineralogy of Greenland, Meddelelser om Grønland 149, 442 sider.

Petersen, O.V. & Secher, K. 1993:
The minerals of Greenland, Mineralogical Record 24, 2, 67 sider.

Denne måneds mineral:     Granat
The path to this document is:  
Updated August 14, 2002
Home