DPC Home

Månedens mineral
i 2001

Kryolit

 Granat

Villiaumit Villiaumit

Turmalin  Turmalin

Guld  Guld

Kornerupin  Kornerupin

Tugtupin  Tugtupit

Pachnolit   Pachnolit

Narsarsukit   Narsarsukit

Korund  Korund


Månedens
mineraltema i 2001

Grønlands rigdom af mineraler

Mineralnavne med rod i Grønland


Grønlands berømte mineralforekomster


Grønlands mineraler som smykkesten


Mineraler opkaldt efter personer


Mineraler og mineralske råstoffer i Grønland


Fra den klassiske mineralsamling


Mineralerne i miljøet


De almindelige mineraler i Grønland

Det hvide guld et mineraleventyr


Mineral-links:

Geologisk Museum

Mineralogical Record

Mineralogy Database

Mineral Information System

 

Fra den klassiske mineralsamling

Af Karsten Secher, GEUS, og Ole V. Petersen, Geologisk Museum

Den forskningstradition omkring Grønlands mineraler, der udviklede sig efter den tyske mineralog K.L.Gieseckes rejser og indsamlingsture i Grønland i begyndelsen af 1800-tallet, blev hurtigt i Danmark og det øvrige Europa visualiseret i de efterhånden populære naturvidenskabelige museer. Giesecke donerede gavmildt samlinger og pragtstykker til Europas kongehuse, videnskabelige selskaber og udvalgte enkeltpersoner - samlinger der forståeligt nok var præget af unikke mineralprøver fra Grønland.

Det var steder som Berlin, Weimar, München, Frankfurt og Augsburg i Tyskland, Graz og Wien i Østrig og ikke mindst København der fik glæde af disse samlinger. Den største af samlingerne endte i Wien hos den østrigske kejser. Samlingen bestod af bl.a. af 872 mineralprøver, hovedparten fra Grønland, bestod denne samling af. Kryolit, arfvedsonit og eudialyt var nogle af de klassiske mineralprøver som da kun kunne skaffes fra Grønland. Selvom turmalin allerede da var velkendt i samlingerne fra andre steder end Grønland, så udtalte en af Gieseckes kollegaer i Scotland, Robert Allan, i 1813, om de imponerende turmalin-krystaller fra Grønland "at de ikke manglede i noget museum". Hurtigt efter kom der nye emner til fra Grønlands mineralverden, så Danmark kunne fortsætte styrkelse af sin status i den internationale museumsverden.

Forekomsterne ved Ivittuut og Ilimaussaq (se tema i maj) voksede hurtigt med nye, eftertragtede mineraler, efterhånden som forskningen udviklede sig. Fra Disko længere mod nord langs vestkysten var prøver af det telluriske jern også på hitlisten af museumsstykker. Da Danmark historisk set også kunne disponere over norske specialiteter som f.eks. gedigent sølv samt islandsk materiale som dobbeltspat (calcit) og sjældne zeolitmineraler, var der et formidabelt grundlag for omtale, og for bytning af mineraler. Geologisk Museum fik således tidligt grundlagt den samling i særklasse, som i dag kan besøges.


Læs mere om mineraler fra Grønland

Garboe, A.1961: Geologiens Historie i Danmark I &II, 283 sider(I) & 522 sider (II), København: C.A.Reitzels Forlag.

Bøggild, O.B. 1953
The mineralogy of Greenland, Meddelelser om Grønland 149, 442 sider.

Petersen, O.V. & Secher, K. 1993
The minerals of Greenland, Mineralogical Record 24, 2, 67 sider.

 

The path to this document is:  
Updated May 2, 2002
Home