DPC Home

Månedens mineral
i 2001

Kryolit

 Granat

Villiaumit Villiaumit

Turmalin  Turmalin

Guld  Guld

Kornerupin  Kornerupin

Tugtupin  Tugtupit

Pachnolit   Pachnolit

Narsarsukit   Narsarsukit

Korund  Korund


Månedens
mineraltema i 2001

Grønlands rigdom af mineraler

Mineralnavne med rod i Grønland


Grønlands berømte mineralforekomster


Grønlands mineraler som smykkesten


Mineraler opkaldt efter personer


Mineraler og mineralske råstoffer i Grønland


Fra den klassiske mineralsamling


Mineralerne i miljøet


De almindelige mineraler i Grønland

Det hvide guld et mineraleventyr


Mineral-links:

Geologisk Museum

Mineralogical Record

Mineralogy Database

Mineral Information System

 

 

Grønlands rigdom af mineraler

Af Karsten Secher, GEUS, og Ole V. Petersen, Geologisk Museum

Mineralerne er en integreret del af de geologiske dannelser. Grønlands rigdom på enestående mineraler har i høj grad medvirket til, at landet har fået en status på det geologiske verdenskort, som kun få andre regioner på kloden.

De mange eksotiske mineraler i Grønland har forståeligt nok tiltrukket sig stor opmærksomhed allerede fra den første udforskningstid i slutningen af 1700-tallet. I Danmark opstod hurtigt en forskningstradition omkring studiet af Grønlands mineraler, der kom til at præge grønlandsgeologien, og det skærpede opfattelsen af mineralernes betydning i det geologiske udviklingsforløb. Denne indsats medførte, at tæt ved 60 mineraler er fundet og beskrevet første gang fra Grønland. I alt mere end 500 mineraler er fundet i Grønland, altså en væsentlig del af verdens ca. 3500 kendte mineraler.

  • Mineraler er naturligt forekommende grundstoffer og kemiske forbindelser, som normalt optræder i krystallinsk form.
  • Siden 1960 er alle nye mineraler og deres navne blevet godkendt af en international kommission.
  • Grønland er typelokalitet for omkring 60 mineraler, og dette har i særlig grad medvirket til, at landet har haft en markant plads i mineralforskningen.
  • Geologisk Museum og GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse) i København er centrale institutioner for viden om mineraler i Grønland.

Læs mere om mineraler fra Grønland

Bøggild, O. B. 1953
The mineralogy of Greenland, Meddelelser om Grønland 149, 442 sider.

Petersen, O. V. & Secher, K. 1993
The minerals of Greenland, Mineralogical Record 24, 2, 67 sider.