DPC Home

Mere om guld

Kornerupin lokalitet


Denne måneds mineral:
Kryolit

Andre måneders mineraler:

 Granat

Villiaumit Villiaumit

Turmalin  Turmalin

Guld  Guld

Kornerupin  Kornerupin

Tugtupin  Tugtupit

Pachnolit   Pachnolit

Narsarsukit   Narsarsukit

Korund  Korund

Mineraltemaer:

Grønlands rigdom af mineraler

Mineralnavne med rod i Grønland


Grønlands berømte mineralforekomster


Grønlands mineraler som smykkesten


Mineraler opkaldt efter personer


Mineraler og mineralske råstoffer i Grønland


Fra den klassiske mineralsamling


Mineralerne i miljøet


De almindelige mineraler i Grønland

Det hvide guld et mineraleventyr


Mineral-links:

Geologisk Museum

Mineralogical Record

Mineralogy Database

Mineral Information System

 

Guld

Au

 

Guldkorn i kvartsåre fra forekomsten Nalunaq i det sydligste Grønland.

Guldet ses i et stykke af den guldholdige kvartsåre, der er hentet fra en af de underjordiske minegange, som er et resultat af de foreløbige undersøgelser.

Guld krystaller
Foto:Jakob Lautrup


Mineralet guld findes i naturen oftest som metallisk guld (gedigent guld). Almindeligvis findes guld som småklumper, trådagtige eller pladeformede ansamlinger i kvartsårer i fast fjeld. Ind i mellem finder man veludviklede krystaller, hvor oktaederformen er dominerende. Hårdheden er 23. I naturen er guld tit blandet med sølv, og hvis der er mere end 20% sølv, taler man om elektrum.

Disse beskrivelser gælder guld på primært leje (bjergguld). Guld på sekundært leje (vaskeguld) er måske den type, som er bedst kendt, takket være talrige film og historier om guldgravere, der levede et hektisk liv i klondyke-byer i det vilde vesten, i Alaska og i Australien. Når bjergguldet forvitrer ud af fjeldene ender det i floderne, hvor lykkejægerne med karakteristiske vaskepander kan skille guld fra sand og grus. Det har desuden vist sig, at flodgrusets fine guldkorn kan samle sig til mindre og større klumper (nuggets), som i ekstreme tilfælde kan veje over 100 kg. Verdens største af slagsen Holtermans Nugget, på 230 kg(!) blev fundet i Australien i slutningen af 19. århundrede.

I Grønland er guld efterhånden velkendt efter mange års intens søgen. Nuggets er ikke fundet i Grønland, men forekomster af bjergguld kendes nu bl.a. ved Disko Bugten, Godthåbsfjorden, ved fjorden Sermiligaarsuk og nær Nanortalik. På den sidste lokalitet ( Nalunaq) er forekomsten lille, men med et højt guldindhold, og det overvejes for tiden, om minedrift snart kan igangsættes. Det bliver så den første nye mine i mere end 10 år, der da kan bydes velkommen.

Se også "Mineraler og mineralske råstoffer i Grønland"

Tekst: Karsten Secher, GEUS & Ole V. Petersen, Geologisk Museum
The path to this document is:  
Updated January 28, 2002
Home