DPC Home

GRASP implementering

GRASP Styregruppe

GRASP Forskningsplan

Et hav af muligheder

Den "juridiske kontinentalsokkel", et nyt begreb i international ret

Planer for ny dansk forskningsindsats i Polhavet

GRASP Science Plan

An ocean of possibilities

Related basic scientific interest in the Polar sea

The Juridical Continental Shelf a new term in international law

 

GRASP faglig styringsgruppe

Direktør , Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Miljø og Natur (Formand)

Kontorchef , Kort og Matrikelstyrelsen (Næstformand)

Seniorforsker , Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

Afd.chef , Farvandsvæsenet

Direktør , Råstofdirektoratet l

Direktør , ASIAQ - Grønlands Forundersøgelser