DPC Home

Seneste Nyt

Dagbøger

Samfundsdebat

Øvrige nyheder

GRASP

Månedens mineral

Nyhedsarkiv

Online artikler

 
Nyheder fra marts 2002


Gennem Alaska i snescooter
Et hold forskere er netop påbegyndt en 35 dage lang ekspedition gennem Alaskas tundra for at undersøge dels hvordan meterologiske fænomener påvirker snedækket, dels forholdet mellem snedække og vegetation. Ekspeditionen er en del af et større forsknings projekt inden for klimaforandringer kaldet ATLAS (Arctic Transitions in Land Atmosphere System), og ekspeditionen støttes af amerikanske National Science Foundation (NSF). (27/3-02)
ScienceDaily


Isen smelter 'nede fra'
Forskere mener at have fundet en forklaring på, hvorfor den arktiske havis bliver tyndere. De mener, at fænomenet skyldes to forhold, nemlig at varmere lufttemperaturer får isen til at smelte fra oven, mens varmere vandtemperaturer får isen til at smelte nede fra.
(27/3-02)
BBC
Forventning om yderligere kollapser
Den planlagte worshop 'Antarctic Peninsula Climate Variability' har fået ny aktualitet efter ishelven Larsen B's kollaps. Både Larsen C isshelven og dele af Ross Shelf kan ifølge en forsker være i fare for kollaps. (27/3-02)
The Antarctican
Komplekse klimaforandringer
Ifølge en britisk professor i biogeografi er der ikke noget, der tyder på, at det var den menneskeskabte globale opvarming, der fik Larsen B-isshelven til at kollapse. I stedet bør klimaforholdene i Antarktis ses som et eksempel på, hvor komplekse forhold, der gør sig gældende ved klimaforandringer. (26/3-02)
70South Polar News
Kontinent i bevægelse
For første gang kan hele Antarktis nu registreres på satellitbilleder. Billederne afslører et kontinent i konstant bevægelse. (25/3-02)
Newswise
Liv i kulden
Forskere har udført DNA-tests på bakterier, der trives i et af de mest barske områder i verden, Antarktis' Dry Valleys. Arbejdet kan være med til at forklare, hvordan liv kan eksistere under meget lave temperaturer - på jorden og på andre planeter. (25/3-02)
BBC
Forskning på dybt vand
Det australske skib Aurora Australis har nu genvundet forskningsudstyr, som har ligget på havbunden ved Antarktis for at indsamle data, som forventes at give forskere mere viden om forholdene i havene omkring Antarktis, og om de påvirker gobale klimaforhold. (22/2-02)
BBC

Pingviner spor til evolutionshistorie
DNA-prøver fra fundene af forstende pingviner i Antarktis giver vigtige spor til forskere, som arbejder med at kortlægge dyrenes evolutionshistorie. (22/2-02)
BBC

Antarktisk is kollapset
En vældig isafsats ved Antarktis er kollapset og flyder nu rundt i Weddel-Havet syd for Atlanterhavet. Afsatsen er brækket af fra iskolossen Larsen B på den østlige side af Den Antarktiske Halvø. Begivenheden anses for den største i en række kollapser blandt iskolosserne på halvøen gennem de sidste 30 år. (20/3-02)
Polar News

Global opvarmning bekymrer efter kollaps
Forskere fra National Snow and Ice Data Center (NSIDC), der observerede iskolossen Larsen B i Antarktis kollapse, advarer mod, at den globale opvarmning kan forårsage lignende hændelser i fremtiden. (20/3-02)
USA Today

Ny forskning i antifryseproteiner
Fisk, som lever i havene omkring Nordpolen og Antarktis trives i temperaturer, som ville betyde den sikre død for de fleste dyr. Hemmeligheden er, at deres blod indeholder naturlige antifryseproteiner. Forskere, som har studeret disse proteiner, kan nu fremlægge resultater, som kan føre til mere sikker opbevaring af fødevare- og blodprodukter. (18/3-02)
70South Polar News

Forskere får ældste iskerne op
Det er lykkedes forskere fra projektet European Project for Ice Coring in Antarctica at få boret en iskerne, som menes at indeholde 530.000 år gammelt is. Indtil nu har man kun boret is op, som kan dateres 420.000 år tilbage. (18/3-02)
The Antarctican

Forskning fortsætter i mørket
Selvom vinteren snart indtager Antarktis, fortsætter forskere i området deres arbejde gennem den mørke årstid. Blandt andet er Sydpolen centrum for meget forskning inden for astronomi i vinterperioden. (18/3-02)
The Antarctic Sun

Klimaforskning har trange kår
Netop som klimaforandringerne i de arktiske egne bliver mere og mere markante, får forskningen inden for feltet trangere kår, fordi overvågnings- og observationsstationer i det nordlige Canada, Rusland og USA lukker. (15/3-02)
CSMonitor

Hav mangler ilt
Ifølge forskere er ilt en mangelvare i Sydhavet, som omkredser Antarktis og generelt anses for at være en vigtig nøgle til verdenshavenes sundhed. (15/3-02)
Reuters

Pingviner håber på bedre forhold
De usædvanlige isforhold i de antarktiske egne dette år har påvirket antallet af overlevende pingvin-unger i negativ retning. Nogle pingviner har været tvunget til at gå op til 50 kilometer hen over havisen for at skaffe føde til dem selv og deres unger. (13/3-02)
BBC

Havis tykkere denne sæson
Havisen omkring den amerikanske logistikbase McMurdo Station i Antarktis har en bredere udstrækning og er tykkere denne sæson end hidtil registreret, Det skyldes blandt andet det enorme isbjerg B-15A. (13/3-02)
Newswise

Fødereserve under Antarktisk is
En robotstyret undersøisk ekspedition har fundet et stort fødereserve under havisen omkring Antarktis. Der er tale om et bredt bælte af kril, en planktonisk krebsdyrart, som er hovedføde for pingviner, hvaler og fisk. (11/3-02)
UniSci

Forurening kan skade næste generation
Forskere har foretaget en undersøgelse, der viser, at forurening med stofferne PCB og DDT kan påvirke hormonbalancen, væksten, hjernen og immunforsvaret hos mennesket, og forskerne venter nu på, hvordan det vil påvirke børnene til de mennesker, der har været med i undersøgelsen.
(11/3-02)
KNR

Nye øer fundet ved Grønland
Forskere mener at have fundet sikre tegn på en ny gruppe af øer i Grønlandshavet øst for Tobias Ø, som blev opdaget for nylig. Det nye ø-område har kunnet udpeges med stor nøjagtighed ved at studere radarbilleder fra den europæiske rumorganisation, ESA. (8/3-02)
Berlingske Tidende

Mere sikre ruter i Antarktis
At finde nye ruter i Antarktis kan være en både besværlig og farlig affære. Men en gruppe forskeres arbejde kan måske ændre på det forhold. Forskerne benytter sig af avanceret satellit- og computerudstyr i deres arbejde med at finde nye, mere sikre ruter i Antarktis. (8/3-02)
CNN

Antarktiske ændringer påvirker tropisk klima
Forskere mener. at det svingende klima i stillehavs-området er forbundet med ændringer i havisen omkring Antarktis. (8/3-02)
70South Polar News

Vulkanudbrud truer arktisk ozonlag
Ifølge forskere kan vulkanudbrud og menneskeskabt forurening blive årsag til, at der inden for de næste 30 år dannes hul i ozonlaget over de arktiske egne. (6/3-02)
PolarNews

Europas største satellit hjælper polarforskning
Europas største satellit, Invisat, er netop blevet opsendt. Satellitten skal indsamle data, der kan hjælpe forskere med at forstå de forandringer, der sker på jordens overflade, i havene, i atmosfæren og i isdækket i polarområderne. (6/3-02)
BBC

Masser af is på Mars
Forskere har nu modtaget de første observationer fra NASA's Mars odyssé, som viser, at der findes store mængder af frosset vand umiddelbart under planetens overflade. De nye observationer er opmuntrende for forskere, der beskæftiger sig med eventuelt liv på Mars. (4/3-02)
NewScientist

Godt nyt for klimaforskere
Forskere har fundet et område, hvor koldt vand fra de antarktiske dybder blandes med de øvre oceaner. Opdagelsen kan hjælpe klimaforskere med at forbedre globale klimamodeller, så de bliver mere nøjagtige. (1/3-02)
BBC News

Koldere klima på Antarktis
Det er blevet koldere i Antarktis gennem de seneste 35 år. Forskere mener, at det kan gøre livet endnu sværere for de få planter og dyr, der kæmper for at overleve i kontinentets største is-fri område, The Antarctic Dry Valleys. USA Today

Encyklopædi mangler bidrag
Fitzxroy's Dearborns 'Encyclopedia of the Arctic' udkommer efter planen til foråret 2003. Der mangler dog stadig få bidrag før encyklopædien er klar til tryk, og derfor søger Fitzroy Dearborn nu bidrag fra forskere, forfattere eller folk, der bor i de arktiske områder.
Fitzroy Dearborn's Encyclopedia of the Arctic
Baggrundsartikler

Om moskusoksen fra About

Om livet i den nordlige polarkreds fra The Guardian

Om Richter-skalaen fra NY Times

Om Antarktis og meteoritter fra The Antarctic Sun

Om jagten på en kræftkur i Antarktis fra The Antarctic Sun

Om verdens måske ældste is fra The Antarctic Sun

Om sælers adfærd under vandet fra The Antarctic Sun