DPC Home

Månedens mineral
i 2001

Kryolit

 Granat

Villiaumit Villiaumit

Turmalin  Turmalin

Guld  Guld

Kornerupin  Kornerupin

Tugtupin  Tugtupit

Pachnolit   Pachnolit

Narsarsukit   Narsarsukit

Korund  Korund


Månedens
mineraltema i 2001

Grønlands rigdom af mineraler

Mineralnavne med rod i Grønland


Grønlands berømte mineralforekomster


Grønlands mineraler som smykkesten


Mineraler opkaldt efter personer


Mineraler og mineralske råstoffer i Grønland


Fra den klassiske mineralsamling


Mineralerne i miljøet


De almindelige mineraler i Grønland

Det hvide guld et mineraleventyr


Mineral-links:

Geologisk Museum

Mineralogical Record

Mineralogy Database

Mineral Information System

 

Mineraler og mineralske råstoffer i Grønland

Af Karsten Secher, GEUS, og Ole V. Petersen, Geologisk Museum

De mineralske råstoffer har høj prioritering i den samfundsmæssige udvikling i dagens Grønland. Forudsætningerne herfor er tilstedeværelsen af en lang række af mineralske råstoffer, som også andre steder i verden danner grundlag for mineraludnyttelse og minedrift. Siden 1990 har der dog for første gang i næsten 150 år ikke været minevirksomhed igang i Grønland. Til gengæld er der stor aktivitet med eftersøgning af nye forekomster og undersøgelse af de eksisterende fund.

De geologiske forudsætninger i Grønlands undergrund er efterhånden kendt i store træk og de mange anvendelige mineraler giver gode muligheder for at udpege steder, hvor råstofudnyttelse måske kan ske. Aktuelle råstofforekomster indeholder guld, platinmetallet palladium, metallerne tantal og niobium (i mineralet pyrochlor) samt forskellige former for industrimineraler (f.eks. slibe- og bygningsråstoffer). I skrivende stund kan den hidtidige indsats måske føre til nye fund af diamanter og en mindre guldmine inden for de næste par år.

At mineraludnyttelse i Grønland kan praktiseres under meget forskellige forhold, viser historien om de tre minevirksomheder, der har været af størst betydning. Fra 18541987 blev mineralet kryolit udnyttet ved Ivittuut. I alt 3,7 mill. tons malm med kryolit blev hentet fra det åbne brud, der i dag står tilbage som et vandfyldt hul. 19561963 var det korte tidsrum, hvor der ved Mestersvig i Østgrønland foregik bly-zink-udvinding, da i alt 545.000 tons malm med mineralerne galena og sphalerit blev udvundet ved underjordisk brydning . Fra 19731990 foregik en omfattende zink-bly-sølv-udvinding ved Maarmorilik, hvorfra i alt 11,3 mill. tons malm med sphalerit og galena blev udvundet ved 'underjordisk brydning. Alle disse aktiviteter ophørte, fordi reserverne af malm i det store og hele var udtømte.

 


Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)

Råstofdirektoratet, Grønland

Læs mere om mineraler fra Grønland

Garboe, A.1961: Geologiens Historie i Danmark I &II, 283 sider(I) & 522 sider (II), København: C.A.Reitzels Forlag.

Bøggild, O.B. 1953
The mineralogy of Greenland, Meddelelser om Grønland 149, 442 sider.

Petersen, O.V. & Secher, K. 1993
The minerals of Greenland, Mineralogical Record 24, 2, 67 sider.