DPC Home

Månedens mineral
i 2001

Kryolit

 Granat

Villiaumit Villiaumit

Turmalin  Turmalin

Guld  Guld

Kornerupin  Kornerupin

Tugtupin  Tugtupit

Pachnolit   Pachnolit

Narsarsukit   Narsarsukit

Korund  Korund


Månedens
mineraltema i 2001

Grønlands rigdom af mineraler

Mineralnavne med rod i Grønland


Grønlands berømte mineralforekomster


Grønlands mineraler som smykkesten


Mineraler opkaldt efter personer


Mineraler og mineralske råstoffer i Grønland


Fra den klassiske mineralsamling


Mineralerne i miljøet


De almindelige mineraler i Grønland

Det hvide guld et mineraleventyr


Mineral-links:

Geologisk Museum

Mineralogical Record

Mineralogy Database

Mineral Information System

 

Mineraler opkaldt efter personer

Af Karsten Secher, GEUS, og Ole V. Petersen, Geologisk Museum

Over alt i mineralogernes verden har det været en tradition at opkalde mineraler efter centrale personer fra mineralernes udforskningshistorie. Den tradition har også været brugt, når det gælder Grønlands mineraler. Det nye navn skal godkendes af de rette internationale instanser, hvor en gentleman agreement forhindrer, at man opkalder et mineral efter sig selv. Til gengæld er der så rig lejlighed til fremhæve andre personer med direkte eller indirekte betydning for mineralogi og geologi i området.

Ser man på et udvalg af de navne, der direkte henviser til centrale - nu afdøde - personer i Grønlands tidlige udforskning, erindres man om den danske forskningsindsats. Således var det velbegrundet, at professor O.B.Bøggild på sin 80-års fødselsdag i 1952 af kollegaen R. Bøgvad fik overrakt en gave i form et nyt mineral 'Bøggildit' (fra kryolitforekomsten ved Ivittuut).

Navnene Kornerupin, Lorenzenit, Rinkit, Steenstrupin, Stenonit og Ussingit er virkelig erindringer om pionererne i branchen. Især kryolitforekomsten (omtalt under maj 2001) har inspireret til at fastholde navne på personer med nær tilknytning til minedriften: Bøggildit, Bøgvadit, Jarlit, Thomsenolit og Weberit er gode eksempler. Under temaet i april 2001 er der fortalt mere om navnene på Grønlands særlige mineraler.

  • R.Bøgvad, 18971952, chefgeolog, Kryolitselskabet Øresund (København)
  • C.F. Jarl, 18721951, direktør, Kryolitselskabet Øresund (København)
  • A. Kornerup, 18571881, cand.polyt., docent, Landbohøjskolen (København)
  • J.Lorenzen, 18551884, kemiker, assistent, Mineralogisk Museum (København)
  • H.J.Rink, 18191893, geolog, administrator, direktør for Grønlandske Handel (København)
  • K.J.V. Steenstrup, 18421913, geolog, 1.assistent, Mineralogisk Museum (København)
  • N. Stensen ('Steno'), 16381686, anatom, geolog, teolog, 'geologiens grundlægger'
  • J.Thomsen, 18261909, kemiker, professor, Den polytekniske Læreanstalt (København)
  • N.V.Ussing, 1864-1911, kemiker, geolog, professor, Mineralogisk Museum (København)
  • Th.C.F. Weber, 18231886, fabrikant, Kryolithfabriken Øresund (København)


Læs mere om mineraler fra Grønland

Garboe, A.1961: Geologiens Historie i Danmark I &II, 283 sider(I) & 522 sider (II), København: C.A.Reitzels Forlag.

Bøggild, O.B. 1953
The mineralogy of Greenland, Meddelelser om Grønland 149, 442 sider.

Petersen, O.V. & Secher, K. 1993
The minerals of Greenland, Mineralogical Record 24, 2, 67 sider.