DPC Home

GRASP implementering

GRASP Styregruppe

GRASP Forskningsplan

Et hav af muligheder

Den "juridiske kontinentalsokkel", et nyt begreb i international ret

Planer for ny dansk forskningsindsats i Polhavet

GRASP Science Plan

An ocean of possibilities

Related basic scientific interest in the Polar sea

The Juridical Continental Shelf a new term in international law

 
Foreslået implementering af GRASP
Søopdeling og forskning på kontinentsoklen
i Polhavet nord for Grønland

Download hele dokumentet ved at klikke her:
"Implementering af GRASP"

Kortet er et bilag til "Implementering af GRASP" og viser de centrale indsatsområder 2002-2004.