DPC Home

GRASP implementering

GRASP Styregruppe

GRASP Forskningsplan

Et hav af muligheder

Den "juridiske kontinentalsokkel", et nyt begreb i international ret

Planer for ny dansk forskningsindsats i Polhavet

GRASP Science Plan

An ocean of possibilities

Related basic scientific interest in the Polar sea

The Juridical Continental Shelf a new term in international law


Kontakt:

Direktoratet for
Miljø og Natur
Grønlands Hjemmestyre
Tlf. +299 34 50 00


Kort- og Matrikelstyrelsen
Tlf. 3587 5319


Dansk Polarcenter
Tlf. 3288 0125

 
Bemærk venligst, at GRASP arbejdsgruppen er blevet opløst i november 2001 efter at have løst sine opgaver.

GRASP - Greenland Arctic Ocean Shelf Project

GRASP er et projekt, der sigter på en øget dansk/grønlandsk forsknings- og opmålingsindsats i området nord og nordøst for Grønland. Projektet startede i 1998 på initiativ af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG), efter en henvendelse fra Udenrigsministeriets Retsafdeling.

Udenrigsministeriet ønskede at sondere interessen for en tværvidenskabelig forskningsindsats i havområderne nord og nordøst for Grønland med henblik på indsamling af data til dokumentation af eventuelle nationale krav om retten til havbunden ud over 200 sømil, som er muliggjort af FNs Havretskonvention.

KVUG nedsatte i 1998 en GRASP arbejdsgruppe, der året efter barslede med en foreløbig Science Plan med forslag til danske/grønlandske forskningsinitiativer i området. I løbet af 1999 godkendte KVUG Science Planen og fremsendte den til Forskningsministeriet og Grønlands Hjemmestyre. Samtidig nedsatte KVUG en faglig styringsgruppe for GRASP projektet med henblik på at anspore forskningsaktiviteter og koordinere den dansk/grønlandske opmålings- og forskningsindsats.

Læs om GRASP:

Read about GRASP:

The path to this document is:  
Updated August 14, 2002
Home