DPC Home

 

 

  Kvalt i politisk korrekthed og tværfaglighed

Under denne overskrift lagde økonomiprofessor Martin Paldam, Aarhus Universitet, i Polarfronten nr. 4/1999 op til debat om samfundsforskningen i Grønland. Paldam pegede i kommentaren bl.a. på den politiske korrekthed og tabuer i det grønlandske samfund som et par af årsagerne til, at den samfundsfaglige forskning i Grønland mangler faglig tyngde, og at forskerne holder sig væk.

Polarfrontens redaktion mener, at Paldams kommentar kan være et godt udgangspunkt for en mere bred debat om den samfundsvidenskabelige forskning i Grønland, og tilbyder derfor plads på hjemmesiden til at komme med - også gerne korte - indlæg.