KVUG

KVUG ansøgning

KVUG nyheder

KVUG medlemmer

KVUG strategiplan

KVUG støtte

KVUG vedtægter

Se KVUG bedst

Forskningssamarbejde

The Commission

 

 
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland

Støtte til initiativer og projekter 2001

Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland yder økonomisk støtte til initiativer og udviklingsprojekter, der indenfor og gerne også på tværs af de forskellige videnskabelige hovedområder kan fremme og understøtte dansk-grønlandsk samarbejde indenfor polarforskning.

Det er et væsentligt element for valg af opgaver, som Kommissionen vil støtte, at der skal være tale om aktiviteter, der bidrager til kompetenceopbygning i Grønland og videnoverførsel fra Danmark til Grønland.

Støtte til særlige formål
Kommissionen udmeldte i april 2001 en beløbsramme på 0,9 mio kr til særlige formål. Ansøgningsfristen udløb 26. april 2001, hvor der var modtaget 30 ansøgninger.

Kommissionen besluttede i 2001 at yde støtte til 20 projekter. Der blev ydet støtte for i alt 796.959 kr. Ansøgerne har fået underretning.

Listen over de, der modtog bevilling fra KVUG i 2001, kan ses her.

Støtte til oprettelse af PhD-stipendier
Kommissionen opslog 2 PhD-stipendier til besættelse i 2001 med det formål at styrke forskningsudvikling og forskerrekruttering i Grønland.

Stipendierne finansieres i fællesskab af IT- & Forskningsministeriet (nu Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling), Undervisningsministeriet og Grønlands Hjemmestyre.

Ansøgningsfristen for PhD-stipendier i 2001 udløb onsdag den 6. juni 2001. Det ene stipendie blev uddelt til Flemming Ravn Merkel, der skal undersøge overvintrende edderfugle i Grønland. Han er indskrevet ved Københavns Universitet, Zoologisk Institut, Afd. f. Populationsbiologi. Det andet stipendie blev uddelt til Gitte Trondheim, der skal undersøge slægten og familiens betydning i grønlandske bysamfund. Hun er indskrevet på Ilisimatusarfik.

Initiativ vedrørende grønlandsk kulturarv
Kommissionen opslog en initiativstilling vedrørende rådgivning om og forskning i den grønlandske kulturarv.

Stillingen blev opslået som en 3-årig forskerstilling i forvaltning af nyere grønlandsk kulturarv med mulighed for forlængelse af stillingen i op til 2 år. Stillingen knyttes til Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Ansøgningsfristen udløb den 10. september 2001 og ansøgningerne er under behandling.

Initiativ vedrørende grønlandske fangeres udnyttelse af levende ressourcer
Kommissionen opslog en initiativstilling vedrørende forskning i socio-økonomi og grønlandske fangeres udnyttelse af levende ressourcer.

Stillingen blev opslået som en 3-årig forskerstilling i levende ressourcer og socio-økonomi med mulighed for forlængelse af stillingen i op til 2 år. Stillingen er knyttet til Grønlands Naturinstitut. Ansøgningsfristen udløb den 20. september 2001 og Cand.tech.soc. Søren S. Nielsen har besat stillingen.

Initiativ vedrørende geo-generaliststilling

Kommissionen opslog en initiativstilling, hvor man søgte en geo-generalist.

Stillingen blev opslået som en 3-årig forskerstilling som geo-generalist med mulighed for forlængelse af stillingen i op til 2 år. Stillingen er foreløbig knyttet til Råstofdirektoratet, Nuuk. Ansøgningsfristen udløb den 15. november 2001 og ansøgningerne er under behandling.DPC home page