IKKA

Sjældne bjergarter og soda-vand

En del af bjergarterne i den inde del af Ikkafjorden er sjældne. De opstod i en periode for omkring 1300 millioner år siden, hvor flydende lava skubbede sig vej op gennem jordskorpen.

Lavaerne størknede og blev til bjergarterne syenit og carbonatit. Bjergene har gennem de følgende mange millioner år været udsat for jordskælv og foldninger. Derfor er fjeldet som et netværk af små og store sprækker, som regn og smeltevand kan sive ned igennem.

Undervejs opløser vandet blandt andet mineralerne carbonat og fosfat fra bjergarterne. Så når vandet pibler ud som undersøiske kilder, er det næsten ren soda-vand eller mineralvand, der dukker op fra bunden af fjorden. Det er her ikaitterne dannes.

Kildevandet har en surhedsgrad på over 10, især på grund af carbonaten. Derfor kan man godt sammenligne kildevandet med gamle dages kradse soda-holdige rengøringsmidler.


<<< Sådan er søjlerne opstået

 

Smeltevandet siver fra vandløbene ned gennem fjeldet

Ikkafjordens 500 m høje fjeldmassiv

  SCIENCE