ISKERNERNE AFSLØRER
METODER
VIDE MERE?


Temperaturanalyser fra Grip-boringen viser, hvordan temperaturen over Indlandsisen har svinget mellem varm og kold de sidste par hundrede tusinde år.
Om fortiden de sidste 200.000 år
Den 3028 m lange Grip-boring fra Grønlands højeste punkt har gennemboret isens lag små 200.000 år tilbage. En ujævn undergrund har forstyrret den nederste is, så glaciologerne er ikke sikre på pålideligheden af deres data fra de nederste lag

En del af kernen viser dog, hvordan temperaturen stiger i mellemistiden Eem, inden den falder igen under den seneste istid (Weichsel). Den blå temperaturkurve på figuren viser de hurtige skift mellem rigtig koldt og lidt mindre koldt. Ligesom det i varmetiderne også har vekslet hurtigt mellem mere eller mindre varme perioder.

Isotopanalyser fra Gripboringen viste, at temperaturen over Indlandsisen under sidste istid var ca. 12 grader koldere end i dag. Ny metoder til at måle temperaturen direkte i borehullet har dog afsløret, at temperaturen under Weichsel istiden måske var 25 grader koldere end i dag.

Isen nåede sin største udbredelse for omkring 21.000 år siden. Da dækkede isen det meste af Grønland, Europa og Nordamerika. Fordi så meget af Jordens vand var omdannet til is, stod havet ca. 120 m lavere end i dag. Meget land lå tørlagt, blandt andet landtangen mellem Asien og Nordamerika. Den virkede som en bro, hvor folk fra Asien kunne indvandre til Nordamerika, før opvarmningen smeltede isen, havniveauet steg igen og druknede vejen.

Weichsel slutter for 11.500 år siden, hvor det bliver varmere og den mægtige iskappe begynder at smelte.

Ordforklaring
Mellemistid – tiden mellem to istider, fx Saale og Weichsel


Isranden i dag ved Ilulissat. Når isen smelter, efterlader den sedimenter og giver landskabet former som fx det danske. (Niels Reeh, DTU).


Isens maksimale udbredelse (Last Glacial Maximum). For 21.000 år siden dækkede isen et stort område på den nordlige halvkugle. (Clark et al., Science, 1999).