ISKERNERNE AFSLØRER
METODER
VIDE MERE?


Klimaets udvikling på Indlandsisen gennem de sidste par tusinde år. Kurven er konstrueret efter metoden med direkte temperaturmåling i borehullet. (Fra D. Dahl-Jensen, 1999).
Om fortiden de sidste par tusinde år
Sædvanligvis anvender glaciologerne isotopdata til at vurdere fortidens temperaturer. I 1999 offentliggjorde danske forskere dog en ny metode. Det viste sig, at Indlandsisen gemmer sine gamle overfladetemperaturer, så man idag kan registrere kulden fra sidste istid ned gennem islagene. Derfor har glaciologerne taget isens temperatur ned gennem borehullerne i Grip og Dye-3 boringerne.

Temperaturkurven for de sidste par tusinde år kulminerer med en Middelalder, der har været ca. 1 grad varmere end idag. Tilstrækkeligt til, at det måske har været gunstigt for de nordboere, der bosatte sig i Grønland omkring år 1.000.

Men temperaturen faldt igen næsten en grad omkring det 13. århundrede. Temperaturfaldet kaldes Den Lille Istid og medførte øget isdække og hyppige, stærke storme i farvandet omkring Grønland. Især glaciologerne mener, at dette var hovedårsagen til, at Nordboerne forsvandt fra Grønland. Stærke storme og masser af havis gjorde det til en farlig mission at opretholde forsyningslinierne mellem Europa og nordbo-kolonierne i Vestgrønland.

Ved at tage temperaturen på Indlandsisen har glaciologerne også fundet ud af, at da isen havde sin største udbredelse for 25.000 år siden, var temperaturen på isoverfladen minus 55 grader, og ikke de sølle minus 32 grader som man måler idag.

Denne metode med direkte temperaturmåling er mere præcis end isotopanalyserne. Til gengæld har man ikke mulighed for at få et mere detaljeret indtryk af temperaturudsvingene ned gennem isen.


Man graver to store huller i sneen og overdækker åbningen på det ene. Så lyser solen gennem væggen fra det andet, og de yngste snelag afsløres år for år. (Geofysisk Institut, KU).

Kirkeruinen ved Hvalsey, Sydgrønland. Her blev den sidste nedskrevne begivenhed fra nordbo-tiden gennemført – et bryllup i 1408. (SILA).