Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:
" Kommissorium om undersøgelserne vedrørende Dansk Polarcenters (DPC) fremtid

Arbejdsgruppen skal undersøge, hvorledes polarcenterets administrative funktioner, herunder logistik funktionen, kan overføres til Forskningsstyrelsens administration.

Arbejdsgruppen skal undersøge, hvordan sekretariatsfunktionen for Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) kan knyttes nærmere til det forskningsrådgivende system.

Arbejdsgruppen skal undersøge om den del af polarcenterets funktioner, som omhandler formidling og bibliotek kan indgå i et nærmere beskrevet samarbejde med Den Nordatlantiske Brygge og Det Administrative Bibliotek.

Den fysiske placering af polarcenterets funktioner skal undersøges bl.a. på baggrund af en drøftelse med de nuværende lejere fra Eskimologisk Institut, Københavns Universitet, Arktisk Institut, forskere fra Grønlands Universitet og Naturinstituttet i Nuuk. "

Arbejdsgruppen skal aflevere sin indstilling til Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling i april 2006.