Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:


3 GRØNLANDSRELATEREDE PhD-STIPENDIER

Stipendierne
For at styrke forskningsudvikling og forskerrekruttering i Grønland opslår Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIP) hermed tre PhD-stipendier til besættelse i 2005. Stipendierne finansieres i fællesskab af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG), Forskningsstyrelsen og Grønlands Hjemmestyre.

Stipendierne kan besættes inden for alle faglige hovedområder. Det forudsættes, at stipendiaten indskrives som PhD-studerende ved en højere uddannelsesinstitution i Danmark eller ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet). Undtagelsesvis kan indskrivning ved et udenlandsk universitet finde sted. Indskrivning ved Ilisimatusarfik kan ske indenfor områderne grønlandsk sprog og litteratur, samt arktiske kultur- og samfundsforhold.

Ved tildeling lægges der vægt på kontakt til et eksisterende fagligt miljø i Grønland, og ansøgerne skal kunne dokumentere en sådan tilknytning til det grønlandske samfund, at der gennem stipendiet og PhD-forløbet sikres en opbygning og overførsel af viden og kompetence i/til Grønland.

Aflønning
Aflønning sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC om lønnede PhD-stipendiater. I særlige tilfælde vil der kunne tildeles overenskomstlønnet kandidatstipendium i 2 1/2 år. Stipendierne omfatter løn, taxametertilskud og overhead til den indskrivende institution, samt rejsebevilling på 25.000 kr. årligt.

Ansøgning
Ansøgningen skal rumme en projektbeskrivelse på max. 5 A4 ark, bilagt et CV, evt. publikationsliste og eksamensbevis(er), samt udtalelse fra vejleder om specialet. Studerende, der forventer at aflevere speciale inden for den nærmeste fremtid, kan evt. eftersende eksamensbevis og vejlederudtalelse. Det skal fremgå, ved hvilken højere uddannelsesinstitution indskrivning som PhD-studerende ønskes. Det anbefales, at ansøgere tager kontakt med kommende vejledere med henblik på udfærdigelse af en ansøgning.

Ansøgningen udfærdiges på et særligt skema, der kan rekvireres fra KVUG’s hjemmeside på www.kvug.dk eller ved henvendelse til KVUG’s sekretariat på e-mail . Ansøgningen sendes i elektronisk form til , og en underskrevet papirkopi sendes til KVUG’s sekretariat, c/o Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, DK-1401 København K.

Ansøgningen skal være KVUG’s sekretariat i hænde senest 10. juni 2005, kl. 12.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om PhD-stipendierne fås på KVUG’s hjemmeside www.kvug.dk eller ved henvendelse til KVUG’s sekretariat på Dansk Polarcenter, Kirsten E. Caning tlf. +45 3288 0100, e-mail , eller forskningskoordinator Tom Greiffenberg, Grønlands Hjemmestyre, tlf. +299 345722, e-mail