Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
O P S L A G S T A V L E N  9/7/06

 

Se kommissoriet her…

Arbejdsgruppens medlemmer:

Formand, kontorchef
Thorkild Meedom, VTU

Kontorchef
Anders Boye Jacobsen, Forskningsstyrelsen

Professor
Minik Rosing, KVUG

Seniorforsker
Jette Arneborg, Nationalmuseet

Direktør
Hanne Petersen, DPC


Arbejdsgruppen skal aflevere sin indstilling til Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling i april 2006


DPC skal - måske - omstruktureres

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling nedsatte i januar en arbejdsgruppe, der har til opgave at undersøge mulighederne for, at DPC helt eller delvist sammenlægges med Forskningsstyrelsen.

Formålet med arbejdsgruppens undersøgelser er at skabe en større sammenhæng mellem polarcentrets opgaver og det forskningsrådgivende miljø. Endvidere skal mulighederne forbedres for en fortsat udvikling af dansk polarforskning.

Gruppen skal aflevere sit responsum i april 2006. Medlemmerne repræsenterer forskerne, KVUG, Forskningsstyrelsen, DPC og ministeriet.

Input fra forskerne
Seniorforsker Jette Arneborg, Nationalmuseet, repræsenterer i arbejdsgruppen DPC's hovedmålgruppe: Forskerne.

Forskerne opfordres til at bidrage med meninger, forslag og kommentarer i relation til arbejdsgruppens formål og opgave. Benyt feltet nedenfor.

Skriv dit bidrag her:


Skriv din mailadresse her