Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Hent Årsrapport eller Virksomhedsregnskab
som et .pdf dokument

Årsrapport 2004

Årsrapport 2003

Årsrapport 2002

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 1999

Virksomhedsregnskab 1998

Årsrapport

DPC har en bestyrelse og de konkrete arbejdsopgaver er fastlagt i den Resultatkontrakt, som centret har indgået med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2004.

Hent Resultatkontrakten som .pdf dokument

Resultatkontrakten bygger på de erfaringer, der er opnået i løbet af den første kontraktperiode, på de anbefalinger som evalueringspanelet vedr. DPC fremkom med i juni 2000 og på Dansk Polarcenters handlingsplan for årene 2001-2004.

DPC publicerer hvert forår en Årsrapport (tidligere benævnt Virksomhedsregnskab) for institutionen i det forgangne kalenderår.