Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Read in English
Logistik og feltstationer

Forskning i Grønland er ressourcekrævende. Det er dyrt at komme til f.eks. Nordgrønland. Og det er vanskeligt at komme rundt i de øde og svært fremkommelige områder.

Dansk Polarcenter organiserer fra år til år fælles logistiske platforme, som udnytter fordelene ved, at mange projekter slår sig sammen. Det giver også plads til mindre projekter, som ellers ikke ville kunne magte den økonomiske byrde. De seneste år har de logistiske platforme dækket Nordøstgrønland og Nordvestgrønland.

DPC driver i feltsæsonen forskningsstationen Zackenberg. Vores logistikere står for planlægning af rejsen, den daglige forplejning under opholdet og driver og udvikler stationen, så forskerne kan få den nødvendige service under opholdet. Siden starten i 1995 har der i gennemsnit været mellem 1500 og 2000 overnatninger på stationen.

Zackenberg Station har indgået aftale med forskerhotellet KISS i Kangerlussuaq, Sermilik Station i Østgrønland, Arktisk Station på Disko og Naturinstituttet i Nuuk om bl.a. fælles markedsføring, fælles repræsentation i internationale organisationer, fælles engagement i vidensopbygningen i Grønland.

I feltsæsonen har DPC også logistikere i Mestersvig, hvor DPC har etableret et trafikalt knudepunkt, som forskerne kan bruge som udgangspunkt for deres videre arbejde i området.