Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Read in English
 

Grønlands Handels Plads - Fremtid


I september 2000 blev komitéen "Fonden Den Nordatlantiske Brygge" dannet med tidligere præsident for Island, Vigdís Finnbogadottír, i spidsen. Fondens formål er "at skabe og opretholde en ramme for aktiviteter indenfor samfundsforhold, kultur, forskning og uddannelse samt repræsentative formål, som har relation til Grønland, Færøerne, Island og Danmark samt eventuelt andre lande med tilknytning til det nordatlantiske område."
I en del år har den historiemættede Grønlandske Handels Plads sovet tornerosesøvn og ventet på, at nogen igen vækker området til live. Pladsen vil være den rigtige ramme om en nordatlantisk brygge, hvor Grønland, Island, Færøerne og Danmark kan mødes i et levende og fremtidsorienteret miljø - et åbent vindue mellem Nordatlanten og Europa.
I dag er de mange nordatlantiske aktiviteter i København spredt over hele byen, og formidlingen af den fælles historie og af viden om natur og kultur i Nordatlanten er fordelt på en lang række museer og institutioner. Pladsen med de gamle pakhuse kan samle nordatlantisk kultur, forskning, undervisning, formidling og samvær. Her er plads til erhvervsvirksomheder med Nordatlanten som arbejdsområde og til institutter, repræsentationer, myndigheder, organisationer, udstillinger og foreninger.
Havnebassinet ud for Pakhus C vil være en særdeles velegnet ankerplads for turistskibe, museumsskibe og andre fartøjer med tilknytning til det nordatlantiske område.
Når Den Nordatlantiske Brygge etableres i 2003 vil det være naturligt, at området forbindes til den øvrige by via den projekterede havnebusrute og havnerundfarterne. Når mini-metroen åbner, kan man på kun 7 minutter spadsere langs kanalen mellem Bryggen og stationen på Christianshavns Torv.
Der vil således på den gamle Grønlandske Handels Plads sammen med Dansk Polarcenter blive skabt et markant nyt indslag i udviklingen af Københavns havnefront.