Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Read in English
 
Grønlands Handels Plads - Fortid

Grønlands Handels Plads, hvor Dansk Polarcenter har til huse, var i 200 år det travle centrum for samhandlen med Grønland, Island og Færøerne. Her blev tørfisk, saltede sild, hvalolie og skind lagret, inden de gik videre til det europæiske marked.
Efter en radering af N.J. Bredal fra Den kongelige grønlandske Handels Plads 1818. Til venstre ses tranbakken, i midten den daværende pladsmesterbolig, og bygningen til højre blev anvendt som bødkerværksted. I baggrunden ses til venstre skindpakhuset og i midten grønlandske Handels pakhus fra 1767.
Her blev købmandsvarer, byggematerialer, post og mange andre fornødenheder lastet på handelens skibe. Og her tog generationer af grønlændere, islændinge, færinger og danskere afsked eller blev budt velkommen.
Pladsen er en del af en ø, som blev anlagt i midten af 1700-tallet. Oprindeligt var der vand mellem Wilders Kanal og den nuværende Trangraven, men i 1735 forærede kongen området til storkøbmand og skibsreder Andreas Bjørn, som gik i gang med at fylde det op med materialer og affald fra byen. Femten år senere lå der 30.000 m2 fast land. Bjørn anlagde et skibsværft ved Wilders Plads, og på den øvrige del af øen opstod et klondike af småværfter, værksteder, pakhuse og beboelser.
Det nuværende Grønlandske Handels Plads blev i 1747 overtaget af Det almindelige Handelskompagnie, som tog sig af handelen på Grønland og som i 1763 også gik ind i handelen med Island og Færøerne.
I 1766 blev det første af de nuværende pakhuse opført.
Det første skib fra Grønland efter 2. Verdenskrig ankommer til Grønlands Handels Plads. Det var det første gensyn efter 5 år.