Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:
Read in English
 
Dansk Polarcenter - en hjælpende hånd til dansk polarforskning

Dansk Polarcenter er et videns- og servicecenter for danske myndigheder, forskere og institutioner, der beskæftiger sig med polarforskning og arktiske forhold, og for den danske befolkning i almindelighed. Dansk Polarcenter er en institution under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og blev etableret 1. januar 1989.

Centrets arbejde er organiseret omkring tre områder: forskningsfremme, logistik og formidling og er sekretariat for Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG). DPC driver et polarbibliotek, fotosamling, arkiv og huser sekretariater for flere institutioner. Centret samarbejder med det grønlandske hjemmestyre om bl.a. forskningsformidling, forskningskoordinering og forskningskontinuitet.
DPC bor i det smukt renoverede bødkerværksted på den gamle Grønlands Handels Plads sammen med Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier og Arktisk Institut, som vi har en samarbejdsaftale med.

Læs DPC's klare mål for service til og betjening af vore brugere her

DPC har en bestyrelse samt vedtægter og de konkrete arbejdsopgaver er fastlagt i den Resultatkontrakt, som centret har indgået med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2004.

Hent Resultatkontrakten som .pdf dokument

Resultatkontrakten bygger på de erfaringer, der er opnået i løbet af den første kontraktperiode, på de anbefalinger som evalueringspanelet vedr. DPC fremkom med i juni 2000 og på Dansk Polarcenters handlingsplan for årene 2001-2004.

DPC publicerer hvert forår et virksomhedsregnskab for institutionen i det forgangne kalenderår.

Hent Virksomhedsregnskab/Årsrapport som et .pdf dokument

Årsrapport 2005

Årsrapport 2004

Årsrapport 2003

Årsrapport 2002

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 1999

Virksomhedsregnskab 1998

Øvrige praktiske oplysninger
Dansk Polarcenters telefoner er åbne hver dag kl. 9-15.

Bankoplysninger: Jyske Bank Swiftkode JYBADKKK IBAN DK5581090001002188
CVR nummer 14383557