Danish Polar Center | Strandgade 100 H | DK-1401 Copenhagen K | Denmark
phone +45 3288 0100 | fax +45 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    About DPC
You are at:
 

DPC’s klare mål

Dansk Polarcenter har opstillet følgende mål for, hvad vores brugere kan forvente af service og betjening:

På hjemmesiden

Hjemmesiden er en vigtig del af DPC’s informationsservice til forskere i ind- og udland, som søger konkrete informationer og bistand til feltarbejdet. Hjemmesiden er for øjeblikket under omlægning, og det betyder, at der i løbet af foråret 2005 vil ske en yderligere digitalisering af f.eks. ansøgningsarbejdet, bestilling af blade, publikationer, fotos mm.

Klare mål:

  • At nyhedsdelen opdateres mindst to gange om ugen.
  • At bestillinger af bøger og blade via hjemmesiden ekspederes inden for en uge.
  • At øvrige henvendelser gennem hjemmesiden besvares senest to arbejdsdage efter modtagelsen.

Information til offentligheden

Klare mål:

  • At e-mail-henvendelser besvares senest to arbejdsdage efter modtagelsen.
  • At skriftlige henvendelser besvares senest tre arbejdsdage efter modtagelsen.
  • At DPC’s reception altid er bemandet i centrets åbningstid.

Sagsbehandling vedrørende ansøgning om ekspeditionstilladelse

Sagsbehandlingen vedrørende ansøgning om ekspeditionstilladelse til projekter, som gennemføres i øde egne af Grønland, omfatter høring ved en række relevante myndigheder. Det forventes at en ny bekendtgørelse for området træder i kraft i 2005. Dansk Polarcenter vil i den forbindelse udarbejde nyt informationsmateriale, og det forventes, at en fremtidig digital sagsbehandling kan effektivisere procedurerne.

Klare mål:

  • At der sendes en bekræftelse for modtagelse af ekspeditionens anmeldelse senest tre arbejdsdage efter modtagelsen.
  • At anmeldelsen sendes videre til høring hos relevante myndigheder senest en uge efter modtagelsen.
  • At tilladelse eller afslag meddeles til ekspeditioner senest 3 uger inden ekspeditionens planlagte afrejse.