Dansk Polarcenter | Strandgade 100 H | 1401 København K | Danmark
telefon 3288 0100 | telefax 3288 0101 | 
News    |    Research & Logistics    |    Publications    |    Library    |    Photos    |    Polarfronten    |    Om DPC
Du er på:

Kontakt
Henning Thing

Tlf. 7248 8120

Program for Polarforskerdagen 25. november 2004
Ret til ændringer forbeholdes
8:30 9:00 Ankomst, registrering      Morgenkaffe eller morgente
9:00 9:05
"Velkommen til Polarforskerdagen "
v/ Hanne K. Petersen, Direktør, Dansk Polarcenter
9:05 9:20
"Den internationale planlægning af IPY"
v/ Hanne K. Petersen, DPC
9:20 9:30
Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
9:30 9:50
"Den nationale planlægning af IPY"
v/ Dorthe Dahl-Jensen, KU
9:50 10:00 Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
10:00 10:30
" "Recently observed trends in Arctic sea ice cover and
thickness"

v/ Peter Wadhams, Polar Ocean Physics Group, University of Cambridge
10:30 10:40 Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
10:40 10:45 " IPY Space Science Symposium i Grønland
v/ Peter Stauning, DMI
10:45 11:00 Pause
11:00 10:20
Rapportering fra workshop om Tema 1 "Det Arktiske Klima"
v/ Eigil Kaas, DMI
11:20 11:30
Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
11:30 11:50
Rapportering fra workshop om Tema 2 "Grønlands Indlandsis"
v/ Dorthe Dahl-Jensen, KU
11:50 12:00
Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
12:00 12:20
Rapportering fra workshop om Tema 3 "Mennesker, Natur og Arktiske Samfund "
v/ Rasmus Ole Rasmussen, RUC

12:20 12:30
Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
12:30 13:40
Frokost (er inkluderet i dagens deltagerpris)
13:40 14:10
" "Nye samarbejdsmuligheder i Nord: Ressourceudnyttelse, politiske ændringer og IPY"
v/ Olav Orheim, Norsk Polarinstitut

14:10 14:20
Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
14:20 14:40
" "Unge forskere og IPY"
v/ Nanna Folke Olsen, DGS’ Studenterforum
14:40 14:50
Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
14:50 15:15 Pause med kaffe, te og kage
15:15 15:45 " "Marine geology under the Arctic ocean: - Coring the Lomonosov ridge, - a scientific and operational challenge"
v/ Anders Karlquist, Sveriges Polarforskningssekretariat
15:45 15:55 Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
15:55 16:10 " "NordForsk - a new Nordic research body:
Objectives, strategy and new opportunities, - also for Polar research
"
v/ Kate Runeberg, Nordisk Ministerråds sekretariat
16:10 16:20 Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
16:20 16:50 " "Rød bundis fra Grønlands Iskappe"
v/ Dorthe Dahl-Jensen, NBI-KU
16:50 - 17:00 Spørgsmål til og diskussion af ovenstående indlæg
17:00

Tak for nu
v/ Hanne K. Petersen, DPC

17:00 - 18:30 Polarforskerbaren er åben for alle (i Hal-D)
NB! egenfinansiering
18:30 - 20:30 Polarforskermiddag (i Hal-D)
NB! egenfinansiering. Tilmelding og betaling