Poul Henrik Sørensen
3288 0125

    
    
Languages Sprog
  English ***   Engelsk ***
Education & job experience Uddannelse & erhvervserfaring
  Master of Laws
Planner at Copenhagen
    Hospitals
Head of section at the High
    Commissioner in Greenland
Secretary to the Minister for
    Greenland and in the Prime
    Minister's Office
  Cand.jur.
Planlægger i Københavns
    Hospitalsvæsen
Fuldmægtig ved Rigs-
    ombudsmanden i Grønland
Ministersekretær i Min. f.Grl.
    og i Statsministeriet
Special expertise Særlig indsigt
  Planning and organizing  

Planlægning og organisering