Knud Falk
3288 0130

    
    
Languages Sprog
  English ***
Spanish **
Greenlandic *
  Engelsk ***
Spansk **
Grønlandsk *
Education & job experience Uddannelse & erhvervserfaring
  M.S. in Biology & Chemistry
Ph.D. in Arctic sea birds
Environment and develop-
    ment advisor in Asia, Africa,
    East Europe and Greenland
Biodiversity survey and
    monitoring
  Cand.scient. i biologi & kemi
Ph.D. i arktiske havfugle
Miljø- og udviklingskonsulent
    i Asien, Afrika, Østeuropa og
    Grønland
Biodiversitets-survey og
    -monitering
Special expertise Særlig indsigt
  Ornithology
Rock climbing
Wilderness living
Nature and culture photos
PC super user
GPS
Written presentations
Travels in mountainous areas
 

Ornithologi
Klatring
Vildmarksliv
Natur- og kulturfotograf
PC-superbruger
GPS
Skriftlig fremstilling
Rejser i bjergrige egne