Henrik Philipsen
3288 0143

    
    
Languages Sprog
  English **
German *
  Engelsk **
Tysk *
Education & job experience Uddannelse & erhvervserfaring
  Ship's cook
Sea man
United Nations' soldier
Travelling machine fitter
NE Greenland field logistics
  Skibskok
Sømand
FN-soldat
Rejsemontør
Feltlogistik i NØ Grønland
Special expertise Særlig indsigt
  Electrician
Smith
Carpenter
Plumber
Mechanic
Computer trouble shooting
Multi-tasking
 

Elektriker
Smed
Tømrer
VVS
Mekaniker
EDB problemer
Mange bolde i luften