Hauge Andersson
3288 0113

    
    
Languages Sprog
  English ***
Swedish ***
French *
  Engelsk ***
Svensk ***
Fransk *
Education & job experience Uddannelse & erhvervserfaring
  Master of Forestry
National Survey &
    Cadastre
Mapping in Greenland
    and Faroe Islands
  Forstkandidat
Kort- & Matrikelstyrelsen
Kortlægning i Grønland
    og på Færøerne
Special expertise Særlig indsigt
  Geodesy
Geophysics
Botany
Geology
Forestry
Economy
History
Faroe Islands
 

Geodæsi
Geofysik
Botanik
Geologi
Skovbrug
Økonomi
Historie
Færøerne